Uncategorized

ANTIGIF VOOR ANGST

,, Toen een engel over Mijn geboorte vertelde aan de herders die zich in de velden bij Bethlehem ophielden, zei hij: Wees niet bang, want ik verkondig jullie grote blijdschap.

De opdracht om niet bang te zijn wordt in de Bijbel vaker gegeven dan welke andere opdracht ook. Het is een liefdevolle, genadige richtlijn – en die geldt voor jou! Ik weet dat je geneigd bent tot angst, en Ik veroordeel je daar niet om. Maar ik wil je wel helpen om deze neiging te verbreken.

Vreugde is een krachtig tegengif voor angst. Hoe groter de blijdschap, hoe effectiever het tegengif werkt. De aankondiging van de engel aan de herders was er een van grote blijdschap. Laat je nooit het zicht ontnemen op het feit dat het evangelie wonderbaarlijk goed nieuws is! Je bekeert je van je zonden en vertrouwt op Mij als jouw Redder. Ik vergeef al je zonden en zorg ervoor dat je niet verloren gaat, maar eeuwig met Mij zult leven. Bovendien geef Ik je Mijzelf – Ik stort Mijn liefde overdadig over je uit en beloof je dat Ik voor eeuwig bij je zal zijn. Neem de tijd om de glorieuze proclamatie van de engel aan de herders te overdenken. Verheug je in Mij, geliefde.”

En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ‘s nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden bevreesd. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal..

Lukas 2:8-10

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft; dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.

1 Johannes 3:1

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het u opnieuw: Verblijd u.

Fillipenzen 4:4

Dit was een van de overdenkingen uit het boek Dicht bij Jezus met Kerst, geschreven door Sarah Young. Dit dagboek kan je lezen tijdens Advent, de Kerstdagen tot op nieuwjaarsdag. Een prachtig boek waarin het lijkt of God elke dag een brief voor je klaar heeft liggen, geïnspireerd vanuit Zijn woord. Wil je meer zien van het boek? Neem dan hier een kijkje.

Deze overdenking is met toestemming van Gideon overgenomen.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *