DE KERS OP DE TAART

Aankleven, tot één vlees zijn, de ander bekennen; in de kerk heb ik geregeld uitspraken voorbij horen komen waar gesproken werd over seksualiteit. De gave die God ons hierin gaf is op veel terreinen bevlekt door de zonde. Hoe kan ik er nu achter komen wat Gods wil is op dit gebied?  Dominee Klaassen schrijft in zijn boek ‘En die twee zullen tot één vlees zijn…’ hierover: ,, Net zo min als je kunt autorijden zonder kennis van de theorie kun je geen seksueel leven leiden tot Gods eer als niet eerst heel duidelijk is wat Gods bedoeling is met het huwelijk, seksualiteit en gezinsvorming.” Vandaag wil ik wat lessen met je delen die ik las in dit boek.

BEHOEDZAAM

De Bijbel geeft ons al een les mee door het woord dat gebruikt wordt voor geslachtsgemeenschap. In de Bijbel lezen we in dit verband over ‘bekennen’. Dit woord toont behoedzaamheid, intimiteit. ,, Het is een vorm van diep, intiem kennen, een ‘kennen uit ervaring, een kennen door vertrouwde omgang.’” Seks gaat niet alleen om een daad, het gaat om de ander kennen en de vertrouwde intimiteit die hierin ligt. Volgens het boek heeft God het huwelijk ingesteld om ons een ander verhaal te vertellen: het huwelijk van Christus met Zijn gemeente. Het huwelijk als afspiegeling. Dietrich Bonhoeffer schrijft op een andere plaats: ,, De liefde ziet de ander onder het kruis en juist daarin is ze in waarheid ziende.”

EEN VEILIG HUIS

,, (…) Seksualiteit schreeuwt om exclusiviteit. Alleen dan kan het psychische aspect van seksualiteit zijn nut en functie hebben.” God heeft seks bedacht voor twee mensen die innig aan elkaar verbonden zijn, omgeven door de sterke muren van trouw. De auteur schrijft hierover: ,, Seksualiteit is de ‘kers’ op de taart van een gedeeld leven in liefde en trouw. Wie wel de kers wil, maar niet de taart, houdt weinig over. En zonder taart stelt de kers ook weinig voor.” Liefde vraagt niet een stukje van de taart, of een enkel laagje. Esther Kaper schrijft in haar boek Hot Issues: ,, Nog nooit had ik het gevoel dat er zoveel afhing van één beslissing. Later zou ik stukje bij beetje ontdekken dat het een van de voornaamste kenmerken van de liefde is. Zij vraagt alles. Niet maar een heel klein beetje of een heleboel, maar alles.”

SAMEN EEN SYMFONIE

Ten slotte wil ik nog een mooie vergelijking meegeven die te lezen was in het boek. ,, Zoals een violist zijn instrument nodig heeft om te uiten wat er in zijn hart leeft, zo is het lichaam ook een ‘instrument’ waarmee je uit wat er in je hart leeft. De lichamelijke liefdesuiting is zo een manier om de diepte, lichamelijke-geestelijke eenheid van man en vrouw gestalte te geven.” Jouw instrument wordt door je hele persoonlijkheid bespeeld. Samen vorm je een symfonie. ,, Seksuele intimiteit is de meest intieme, fysieke en expressieve manier om te zeggen: ‘Ik houd van jou’.”

Meer lezen over het boek? Neem dan hier een kijkje.

TEKST HANNA KATER // BEELD WILLEKE TERLOUW

Eén reactie

 • Pa Kater

  Lieve Hanna,

  Wat is je droom werkelijkheid geworden, je was als meisje altijd in de boeken te vinden en schreef je aantekeningen in een aantekenboek.
  Het is je passie en de liefde voor de Koning dat je dit doet !

  Van harte Gods zegen toegewenst !

  Je vader.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *