NIETS UIT ZIJN HAND

Laat ik vooropstellen dat deze blog niet geschreven is om jou zo comfortabel mogelijk te maken. Nee, ik wil proberen om een realistisch en Bijbels beeld te scheppen rondom de zin ‘alles is uit Zijn hand, er gaat niets buiten Zijn hand om’.

Waarom is dat mijn doel? Ik merk dat wij als mensen geneigd zijn om met deze zin onze onrust te bedaren. Is dat verkeerd? Nee absoluut niet: het is zelfs Bijbels, kijk bijvoorbeeld maar eens naar ps. 31:16 ‘mijn tijden zijn in Uw hand’ of psalm 139 waarin duidelijk wordt beschreven hoe er niets buiten Gods hand omgaat. Daarnaast zijn er nog veel meer gedeelten. Bijbelgedeelten die voor Zijn kinderen vaak tot troost mogen zijn. Maar niet alleen dat: het zijn Bijbelgedeelten die Gods almacht weergeven en die Zijn kinderen afschilderen hoe zondig wij als mensen eigenlijk niet wel niet zijn.

Gods hand is voor Zijn kinderen een troost; een vaste schuilplaats. Zij mogen weten dat in hun leven alle dingen mogen meewerken ten goede (Romeinen 8:28). 

Is dat geen prachtige troost…? Alle dingen, meewerken ten goede: het sterfgeval van jouw familielid, dat ongeval, deze Coronacrisis… alle dingen!

Maar er is ook een andere kant van Gods hand, een kant die we misschien liever vergeten. Ook hier staat genoeg over in de Bijbel, maar laat ik psalm 92 even als voorbeeld nemen. 

Een psalm waarin allereerst de goedertierenheid van God wordt beschreven, een psalm vol hoop voor Zijn kinderen. Want zij mogen weten, dat God hen voor alle dingen beschermt. Zij mogen weten dat God het is Die dit grote werk in hen begonnen is, en dit ook zal voleinden. 

Maar daarnaast staat er ook iets heel anders in deze psalm, het gaat namelijk ook over het lot van de goddelozen. Lees bijvoorbeeld maar eens vers 7-8: ‘Een onverstandig man weet hier niets van en een dwaas begrijpt dit niet: wanneer de goddelozen groeien als gras en allen die onrecht bedrijven, bloeien om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden!’ Maar ook vers 10: ‘Want zie, Uw vijanden, HEERE, want zie, Uw vijanden zullen omkomen; allen die onrecht bedrijven, zullen overal verspreid worden’. 

Daar worden we even stil van of niet…? Want ook deze dingen zijn in Zijn hand. Het zijn 2 hele grote contrasten, beschreven in één psalm, en ze zijn beiden waar. Wanneer wij niet in Christus zijn, zal die goddelijke hand, waarmee wij ons liever willen troosten, ons wegvagen. Wegvagen… niets zal er meer van ons over zijn. Op die dag dat wij God zullen ontmoeten, zal het Zijn hand zijn die de deur van de hemelpoorten voor ons sluit. Niet voor Zijn kinderen: nee, voor hen zal de deur openstaan, zij zullen ontvangen worden in die hemelse vreugde. Voor hen zal het Gods hand zijn, die hun scheidt van de zondaren en die hen verwelkomt in Zijn heerlijke aanwezigheid! 

Tot slot: de wetenschap dat àlles in Zijn hand is… wat doet dit met jou? Mag dit voor jou tot troost zijn? 

Zo niet: praat jezelf dan niet langer een comfortabel gevoel aan, maar vlucht tot Hem: ‘Richt je oog op Jezus, zie op Hem!’

Wil je nog iets lezen over Gods hand? Zoek zondag 10 eens op van de Catechismus. Daar lees je íéts over Gods leiding in jouw leven én over Zijn Vaderlijke hand; dús alles wat nodig is tot jouw troost in leven en sterven!

TEKST DANKZIJ HANNE-JOSE HUISBRINK

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *