GEEN PRAATJESPOLITIEK

Onvoorwaardelijk opkomen voor de onderwerpen die christelijk Nederland aangaan; dat is waar de SGP volgens Tom de Nooijer voor staat. Aan de hand van uitspraken die hij eerder deed, sprak ik met hem over christelijke politiek, koesteren wat je hebt en geloven als er vragen in je hart huizen.

 ‘Het is notabene Hugo de Jonge zelf die continu bezig is met zijn profiel en imago door overal en in elke krant een interview te geven.’ (NPO Radio 1, 2 januari 2021)

‘De uitspraak die ik hier deed, ging over het falen van het kabinet wat betreft de aanpak van de coronacrisis. Hoe je hierin handelt als politicus is van groot belang, omdat het gaat over zaken als leven en dood. Hugo de Jonge wist tegen de kerst  dat het toen niet goed ging met de aanpak van het vaccinatieplan voor Nederland. Als je dan besluit om op precies dat moment liedjes te gaan zingen en  vele interviews te geven over het zware jaar dat je hebt gehad, waar liggen dan je prioriteiten? Zijn mensen geïnteresseerd in zijn privéleven óf het vaccinatiebeleid dat deze minister voor ogen heeft? Je koopt niets voor zijn mooie interviewtje.’

‘Ik vind het goed dat er ook in crisistijden ruimte is voor fel debat;. De hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Klok, gaf aan dat hij in zijn krant blind het RIVM wilde volgen, en geen ruimte wilde geven aan kritische geluiden. Dat vind ik echt fout, want op het moment dat er geen kritiek meer mogelijk is, verlies je ook de mogelijkheid om bij te sturen. Kritiek zorgt ervoor dat mensen scherp gehouden worden en weten dat ze niet wegkomen met fouten. Dat er elke week een coronadebat gehouden wordt, vind ik dan ook positief. Tegelijkertijd vind ik dat als je zo stoer bent om grote woorden in de mond te nemen, dat je ook met eigen voorstellen moet komen. Het is belangrijk dat we constructief blijven, ook als we kritiek leveren. Deze tijd vraagt om offers, dat is een feit. De vraag die daarbij opkomt is: waar worden de offers gelegd? Hierin zien we ook de gebrokenheid van de wereld. Een paradijs op aarde gaat er voor de Terugkomst zeker niet komen. Een ideale oplossing is er dan ook niet op het gebied van corona. Als je dat toegeeft, debatteer je op een eerlijke manier.’

Er is een kans dat mensen je als jongere in de politiek minder serieus nemen, dat wilde ik absoluut niet. Ik las daarom alle dossiers vanaf dag één van voor naar achter.’ (De Civitate, 23 december 2020)

‘Toen ik als jongere begon in de politiek, kreeg ik veel aandacht. Ik werd zelfs ‘Het broekie van Oldebroek’ genoemd. Daar zat een bepaalde schattigheid in. Ik wilde echter niet dat mensen mij hierdoor minder serieus namen wat betreft zakendoen. Ik had echt plannen, inhoudelijke punten die ik aan wilde stippen. Het gaat mij om resultaten halen, wat heb je eraan als je  met de pet naar het politieke handwerk gaat gooien, je aandacht pakt maar vervolgens  niks waarmaakt? Praatjes omzetten in beleid, aandacht en geld; dat is waarvoor ik sta. Zaken waar ik mij hard voor maak, is de drugsproblematiek in onze gemeente. Daarnaast vind ik het ook belangrijk om jongeren te betrekken bij de politiek en de drempel hiernaar te verlagen. Hiervoor hebben we een plan geschreven, wat geresulteerd heeft in pizzagesprekken. Tijdens deze avonden denken jongeren na over thema’s die in de politiek spelen.’

‘Wij Nederlanders zijn juist door de dialoog groot geworden. Het terugtrekken in je eigen wereldje is dus de grote aanjager van de polarisatie.’ (De Civitate, 23 december 2020)

‘In het debat kan polarisatie de boel op scherp zetten, wat niet altijd verkeerd hoeft te zijn, maar als we het hebben over maatschappelijke polarisatie zien we dat mensen zich terug gaan trekken naar hun eigen mediakanalen bijvoorbeeld. Nu Twitter bepaalde berichten gaat bannen, wordt dat alleen maar versterkt. Dat zag je onlangs toen het Twitteraccount van Trump uit de lucht gehaald werd. Terwijl Twitter juist de plek is waar ruimte is voor andersdenkenden, dat vind ik  mooi.’

‘Verdeeldheid is de aanjager van polarisatie; Paulus roept ons in Efeze 4 op om eenheid te bewaren.In christelijk Nederland zie ik dat mensen meestal open de discussie met elkaar aangaan op een waardige manier. Polarisatie is niet hetzelfde als discussie, als je het hebt over polarisatie, kom je (on)bedoeld tegenover elkaar te staan.’

Ik heb helemaal niet zo’n typische SGP-achtergrond waarbij je een reformatorische opvoeding hebt gehad en het dan eigenlijk heel logisch is dat je kiest voor de SGP.’ (NPO Radio 1, 6 januari 2021)

‘In sommige families stemt het grootste gedeelte op de SGP, de keuze voor deze partij wordt zogezegd van vader op zoon overgedragen. Bij ons thuis was dat anders. Mijn ouders stemden altijd CU of CDA. Zelf heb ik op een protestante school gezeten en zit ik in de hervormde kerk. In het nest waaruit ik kom, was het niet ‘logisch’ om SGP te stemmen. Op een gegeven moment ben ik me gaan verdiepen in de standpunten van de SGP. Ik vroeg me af: waar staan die gastjes eigenlijk voor? Een positieve ontwikkeling die ik zie in deze tijd, is dat mensen zich gaan informeren, in plaats van dat ze zich niet inlezen en ergens ‘automatisch’ op stemmen, uit traditie ofzo.. Zo ben ik dus ook terecht gekomen bij de SGP.’

‘Op christelijk politiek ligt best wel een claim; je kan de naam niet zomaar te grabbel gooien. Als er dingen niet goed gaan, straalt dat indirect ook af op het christendom. Dat legt best een druk op je. Hoe mooi is het tegelijkertijd dat je ook binnen een partij kunt bidden met elkaar naast de gedeelde standpunten die je hebt? En dat je elkaar met Het Woord kan bemoedigen? Net zoals in het persoonlijke leven, vindt de Bijbel hierin zijn weerklank.’

‘Wat ook hoort bij het conservatisme, is het terugverlangen naar een tijd die niet heeft bestaan. Want vroeger was niet alles beter.’ (VPRO Tegenlicht, 24 mei 2020)

‘Deze uitspraak heb ik ooit eens grappend gedaan, omdat ik merk dat dit nog weleens aan het conservatisme kleeft; alsof conservatieven staan voor stilstand. Dat is alles behalve het conservatisme! Voor mij staat het voor het behouden van het mooie; in moraal, cultuur, familiebanden en een negatief mensbeeld, zoals de Bijbel ons ook leert in Romeinen 3. Ik vind vooruitgang trouwens meestal gewoon iets moois, daar ben ik absoluut niet tegen. Denk bijvoorbeeld aan de medische vooruitgang door de jaren heen, die we nu hard nodig hebben in deze coronacrisis. Maar daarnaast wil ik immateriële zaken koesteren en dat niet weggooien.’

‘Politiek is een keuze in schaarste, geen gratis bier voor iedereen en wind mee op alle fietspaden.’

‘Op het partijkantoor van de SGP staat: ‘Vreest God en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen.’ Christelijke politiek is mij niet te doen om ‘ons clubje’, maar om de manier waarop we de samenleving in willen richten. Ik ervaar de politiek als roeping, daarbij vind ik het belangrijk om visie te hebben. Daar ontbreekt het in mijn ogen nog weleens aan bij andere partijen. Ik volg de politiek nu al zes jaar en het lukt me niet om een wezenlijk verschil te noemen tussen de PvdA en D66. Ik vind dat de politiek wat meer zingeving en oprechte drijfveren kan gebruiken, in plaats van beroepspolitiek waarbij mensen niet verder komen dan wat oneliners. Als politicus wordt van je verwacht dat je met plannen komt. Politiek is een keuze in schaarste, geen gratis bier voor iedereen en wind mee op alle fietspaden. Dat vraagt dus om visie. Wat betreft het verstrekken van informatie over politieke inhoud is er nog winst te behalen voor mediakanalen. Ik vind het belangrijk dat het gaat om inhoud, in plaats van merkdemocratie, zoals de fixatie op de opgestroopte mouwen van Jesse Klaver of het vrouw-zijn van Sigrid Kaag.’

‘De verkiezingen komen er weer aan, het gaat voor christenen over veel essentiële dingen. Bijvoorbeeld het bijzonder onderwijs dat ter discussie staat. Als ik kijk naar de CU, moet ik denken aan de uitspraak die minister Slob deed over bijzonder onderwijs. Hij wilde de onderwijsinspectie afsturen op reformatorische scholen, omdat ze hun onderwijs op basis van hun eigen geloofsovertuiging willen organiseren., wat mij doet denken: wie zijn nu onze vrienden als het gaat over bijzonder onderwijs? Of de verhouding met Israël: vroeger kwam Nederland op voor rechten van dit land, maar inmiddels ligt Israël vaak onder vuur, ook vanuit steeds meer Nederlandse partijen. De SGP komt onvoorwaardelijk op voor onderwerpen die van belang zijn voor christelijk Nederland.’

Ik zal niet ontkennen dat ik weleens met vragen zit, maar het christelijk geloof geeft ontzettend veel houvast voor me.’ (VPRO Tegenlicht, 24 mei 2020)

‘Het geloof is het vertrekpunt in mijn leven, ook al zit ik soms met vragen. Als je je overgeeft aan twijfel, is het als een golf die je overspoelt. God is het die onze menselijke natuur overstijgt en die wetenschap geeft mij houvast. Tegelijkertijd is geloven een kwestie van vertrouwen en loslaten; ook als ik bepaalde zaken zoals de uitverkiezing niet menselijkerwijs kan bevatten. Het overspoelt mij niet, want ik geloof dat God daarboven staat.’

‘Ik weet m’n diepste identiteit. Niet door wat ik kan of m’n instavolgers, maar doordat ik geborgen ben in Christus. Dat is m’n fundament.’ (Telegraaf, 16 december 2020)

‘Als ik om mij heen kijk, vind ik het leeg om te zien dat anderen hun identiteit uit prestaties halen. Onze samenleving vraagt voor een groot gedeelte om prestaties, maar is wat je doet daadwerkelijk wat je bent? Er kunnen ook dingen gebeuren waardoor je niet meer kunt presteren. Dan moet ik nog weleens denken aan de passage uit Prediker, waar staat dat we mogen genieten van wat God heeft gegeven, maar dat we tegelijkertijd moeten beseffen dat het vluchtig is én het door God gegeven zegeningen zijn. Dat geeft veel meer rust dan wanneer je alleen put uit prestaties.

TEKST EN BEELD HANNA KATER

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *