HET GEHEIM VAN GELUK LIGT IN DE BEWARENDE HAND VAN GOD

We denken vaak dat als alles goed gaat en je voorspoed hebt, je dan ook gelukkig bent. Maar dat is een verkeerde gedachte. Want moeilijke perioden horen bij de werkelijkheid van het leven. Deze kunnen we niet mijden of negeren. Je gaat er iets van begrijpen als je levenslessen leert. Als je oog in oog komt te staan met moeiten en zorgen die je treffen.

In de praktijk moeten we nog weleens overrekenen. Komen we knooppunten tegen, ingewikkelde situaties of tegenslag. Je kunt jezelf wel de vraag stellen: ‘Wat heb ik nodig om er door te komen?’ Met voorspoed en geluk redden we het niet. Nee, het leven als christen rekent niet met aardse successen. Ook tegenwind ondervinden we. En juist in die moeilijke dingen bevind zich, ten diepste, het leven met de Heere. Wat een wonderlijk iets. Een geheimenis wat je kunt ontdekken als je Hem leert kennen. Als je God ontmoet op de kruisweg, dan zie je dat echt geluk nooit maakbaar is. Of zoals onze predikant zegt: Het moet van de andere kant komen. Het komt aan op een persoonlijke relatie met de Heere. De wereld biedt geen garanties. Dood, ziekte, lijden, onrecht, vroeg of laat komt het. Niets kunnen we vast- of tegenhouden. Laten we de Redder der mensen zoeken. Bij Hem zijn we veilig voor vandaag en morgen. Hij schenkt hulp en geeft kracht. Dan ben je pas echt gelukkig!

Als je God ontmoet op de kruisweg, dan zie je dat echt geluk nooit maakbaar is.

Het is goed om blij te zijn met voorspoed en geluk. Fasen van opbouw. Tijden waarin je het leven leert kennen en vast mag komen te staan. Vast in relaties, vast in de gemeente, vast in vriendschappen. En als het goed is, ook vast gefundeerd in de hoop op God. Tijden van voorspoed, zijn de tijden waarin we de Heere moeten zoeken voordat we de kwade dagen komen..

Je zou die momenten wel vast willen houden. Willen koesteren. Maar het blijft geen lente en geen zomer. Je moet verder. De zon kan overgaan in hitte. Onweersbuien en stormen kunnen razen. De herfst nadert. Dingen lopen anders dan je zou wensen. Hier een buts, daar een scheur. Er komen tranen en zorgen. Ook komen er vragen in je hart. Vragen waar geen mens je antwoord op kan geven. Breuken in je leven, die een ander niet kan helen. In de wirwar van de tijd ben je soms opeens jezelf kwijt.

Wat noodzakelijk dat we in dit alles de Heere zoeken! Hij doet het niet verkeerd. In Zijn wijs beleid ligt Zijn plan vast. Hij wil je meenemen het leven door, ook als de dagen grauw en guur zijn. Schrik daar niet voor terug. Zoek de toevlucht tot Hem. Hij verzoent, zuivert, geneest en redt. Dat is iets waar je met je hele hart naar kunt verlangen!

Want Hij zál uitkomst geven op ons noodgeschrei! Daar kun je zeker van zijn. Net zoals we erop kunnen rekenen dat het kale hout op een dag zal openbarsten in bloesempracht.

Dit artikel komt uit het boekje Meeleven, een bosje bemoediging. Dit is een uitgave van Vrouw tot Vrouw, geschreven door Monica Molendijk. De Hervormde Vrouwenbond biedt ook prachtige agenda’s aan, zoals je op bovenstaande foto ziet. Klik op deze link om naar de webwinkel te gaan.

2 reacties

  • José

    Wat treffend geschreven hierboven!
    Wij denken dat dit leven maakbaar is Maar God die regeert! Op 6 okt. jl. is onze jongste zoon van 21 jaar plotseling overleden, tijdens een visvakantie in Frankrijk. Maar ondanks het zeer zware verdriet is de Heere er ook bij! Hij laat zich niet onbeschaamd! En beseffen we des te meer we hebben hier geen blijvende stad en dat de Heere leert alles in zijn handen neer te leggen!

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *