UITERLIJK GAAT NIET ALLEEN OVER DE BUITENKANT

,,Ik merk dat veel vrouwen het lastig vinden om te zien waar ze blij mee zijn. Het zit in onze natuur om geneigd te zijn om te kijken naar datgene waar we niet blij mee zijn, daar focussen we ons op. Dat deed ik zelf ook, tot het besef tot me doordrong: wat is nu mijn focus? Hij heeft me zo bedacht, iedereen heeft een eigen figuur. Zijn idee is diversiteit.” Carolien Luitjes schreef het boek Vrouwen in Beeld, waarin ze ons meeneemt in de zoektocht die kleding kan zijn. Wat staat ons? Hoe slaan we een brug naar de ander? Hoe gaan we nu om met al die verschillende keuzes op het gebied van kleding? Maar bovenal: op welke manier zijn we beelddrager van onze Schepper?

Je schrijft over schoonheid in gebrokenheid. Hoe gaan deze schijnbare tegenstellingen samen?

,, Kijk maar eens naar de schepping van een parel. Deze mooie parel wordt gevormd door irritaties, door parasieten die binnendringen. Ik vind het heel bijzonder en tegelijkertijd niet uit te leggen dat de gebrokenheid nodig is om ons te vormen. Ik zeg dit heel voorzichtig, want ik weet dat het zo lastig kan zijn om dit te zien als je gebrokenheid ervaart in je leven. God gaat met ieder Zijn eigen weg, Hij laat Zich zien door de gebeurtenissen in ons leven die ons vormen. God heeft ons volmaakt geschapen; wat is er nog over van het beeld van God? Hij gaat door met Zijn werk. Hij maakt Zijn Zoon stuk om ons te helen. Daar zit een diepte in, waarvan ik denk dat als we daar iets van beseffen, het nog dieper gaat dan dat alles heel was gebleven. Ik hoor nog weleens mensen zeggen dat het straks zal worden zoals het was in het paradijs. Ik denk dat het nog intenser en mooier moet zijn. In het paradijs wandelden Adam en Eva in de hof, in volmaaktheid, zonder zonde. Na de zondeval mogen we – als we leven van genade- ons verheugen met een onuitsprekelijke vreugde over het grote wonder van de verzoening. Dat God ons genadig wil zijn terwijl we de dood verdiend hebben. Om mij heen zie ik ook schrijnende situaties; mensen die te maken hebben met lijden en verlies. Toch blijft één ding vast staan: God gaat Zijn weg. Scherven houden Hem niet tegen om door te gaan, Hij wil ons helen.’’

,,We zijn geroepen om ons karakter te vormen, om ervoor te kiezen om te zien wat Hij schenkt.”

Er zijn vrouwen die gebrokenheid ervaren als ze naar zichzelf kijken. Herken je dit in de praktijk?

,,Ik merk dat veel vrouwen het lastig vinden om te zien waar ze blij mee zijn. Het zit in onze natuur om geneigd te zijn om te kijken naar datgene waar we niet blij mee zijn, daar focussen we ons op. Dat deed ik zelf ook, tot het besef tot me doordrong: wat is nu mijn focus? God heeft me zo bedacht, iedereen heeft een eigen figuur. Zijn idee is diversiteit. Wie ben ik om dat anders te willen?  Als je weet dat je nergens recht op hebt, zullen we dan niet kijken naar wat we krijgen? Ik denk dat het goed dat we leren om anders te kijken. Dat is levenskunst, die we elke dag mogen beoefenen. We zijn geroepen om ons karakter te vormen, om ervoor te kiezen om te zien wat Hij schenkt.’’ 

Er zijn talloze keuzes te maken op het gebied van kleding. Hoe kies je nu het juiste, hoe ga je nu om met onderlinge verschillen?

,,Ik denk dat het goed is om naar een andere mening te luisteren en dat voor te leggen aan God; Hij gaat met ieder Zijn weg. Ook in de Bijbel zie je dit terug, zoals in de geschiedenis van Nehemia en Ezra. Beiden krijgen ze dezelfde taak, de één vraag een escorte van de koning, de ander niet. Allebei hebben ze een weloverwogen keuze gemaakt voor Gods aangezicht. Mijn moeder draagt donkere kleding vanuit religieus oogpunt. Zelf denk ik niet dat God dit van mij vraagt, maar als mijn moeder op die manier geleid wordt door God en het is voor haar zonde als ze het anders doet, zou ik daar dan over oordelen? Ik ben God niet, ik ben de maatstaf niet. Het kan soms lastig zijn als we ons spiegelen aan elkaar, we vormen en beïnvloeden elkaar immers. Ontmoetingen kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Er zijn nu dingen waar ik anders over denk dan bijvoorbeeld vijf jaar geleden. Leven is ontwikkelen, dat zien we ook in de natuur. Als het niet groeit, dan gaat het dood. Zijn we daar beschikbaar voor of houden we ons vast aan wat we geleerd hebben?’’

 In het boek dat je schreef, lees ik: ‘Ijdelheid siert ons niet, er verzorgd uitzien wel.’ Waar ligt de balans?

 ,,Dat is ingewikkeld, voor de één ligt dat weer anders dan voor de ander. Sommigen geven niet om uiterlijk, anderen wel. Een belangrijke vraag hierbij is: in hoeverre zet je je hart op je uiterlijk? Hoe je uiterlijke verzorging vormgeeft, is voor iedere vrouw een afweging die je voor God maakt. Hoe wil je God dienen op jouw manier? Hoe zorg je ervoor dat kleding en uiterlijk je hart niet beheersen? Ik denk dat kennis over de juiste kleding comfort geeft, je weet immers wat bij je aansluit. Mijn overtuiging is dat kleding een verlengstuk is, een mooie lijst om het kunstwerk dat God gemaakt heeft.’’ 

Als christenen kunnen we een brug slaan naar de ander door ons uiterlijk (Sharon Hodde Miller). Hoe kunnen we dit vormgeven in de praktijk? 

,, Als kleding je niet in de weg zit, sta je meer open voor de ander. We kunnen als vrouwen ook afstand scheppen door de kleding die we dragen. Het is van belang dat we nadenken over waarom we dragen wat we dragen. Willen we kwetsbaarheid laten zien of perfectie? Jezus is ons tot voorbeeld: Hij heeft een lichaam aangenomen en door Zijn uiterlijk maakt Hij ook die verbinding. Hij koos ervoor om zo’n klein, kwetsbaar Kind te worden. Op deze manier is Hij voor iedereen bereikbaar. Dat leert mij dat we de verbinding maken met de ander door zelf ook kwetsbaar te willen zijn en niet de mooiste en best geklede vrouw van het gezelschap te hoeven worden, bij wie alles voor de wind gaat in het leven. Durven we onze imperfecties te delen met de ander? Of houden we de schone schijn op? Zouden we deze vorm van eenzaamheid niet kunnen doorbreken met elkaar?’’

,,We zijn gemaakt om Hem te aanbidden, ook al is het nu nog in gebrokenheid.”

In je boek lees ik: ,,Een gezegende en begenadigde vrouw laat zich niet zo snel van de wijs brengen door wat anderen vinden van de keuzes die ze maakt, Maria was gezegend onder de vrouwen.’’ Wat kunnen we leren van Maria? 

 ,,Maria is beschikbaar voor Gods weg met haar; probeer je eens in te denken hoe de situatie voor haar geweest is! Ze had zo’n diep geloof, ze ging mee in deze situatie die niemand anders ooit meegemaakt had. We hebben allemaal dezelfde God, maar we krijgen niet dezelfde boodschap. Er zijn zoveel meningen om ons heen, maar het is van zo’n groot belang dat we ons telkens weer blijven toetsen aan Gods Woord. Mensen hebben toch niet het laatste woord over ons leven? We kunnen alleen Zijn beeld laten zien als we schuilen achter Zijn volmaakte Beeld. De Heere Jezus heeft het gebroken beeld weer hersteld door Zich te laten verbrijzelen. Als we schuilen achter Hem ziet God ons aan in Hem, Die het volmaakte Beeld is. Op de voorkant van het boek staat niet voor niets zoveel goud;  gouden voorwerpen zijn gemaakt voor aanbidding. We mogen dat goud in onszelf zien als we zijn gekocht door Zijn bloed. We zijn gemaakt om Hem te aanbidden, ook al is het nu nog in gebrokenheid. Ooit komt daar een eind aan. Dan zullen we Hem zien, naar Wiens beeld we gemaakt zijn.

Kleding, imperfecties, schoonheidsidealen, cultuur, mode, mannen- en vrouwenkleding en figuurvormen, Bijbelse betekenis van kleuren, het komt allemaal aan bod in ‘Vrouwen in beeld’.Het is een praktisch en bezinnend boek over kleding, schoonheid in gebrokenheid en hoe wij als vrouwen beelddragers van God zijn. Het boek bevat vragen om als vrouwengroep over in gesprek te gaan.

Ook staan er staan er zes prachtige portretten van vrouwen in het boek. Zij vertellen hoe zij hun keuzes maken. Bij het boek hoort ook een podcastserie, waarin de interviews met de vrouwen terug te luisteren zijn. Voor meer informatie over kledingadviezen: www.carolienluitjes.nl. Het boek is te koop bij de chr. boekhandel of te bestellen via de site van Carolien.

Carolien geeft een gesigneerd exemplaar weg. Je komt daarvoor in aanmerking door te laten weten waarom je dit boek graag zou willen lezen. Dit kan door een reactie achter te laten onder dit artikel of op dit bericht op Instagram. 

Tekst Hanna Jongejan-Kater // Beeld Sjaak Verboom (eerste foto)

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *