person wearing flip flops

NAASTENLIEFDE VERSUS SLAVERNIJ?

Het boek “Onder de tulpenboom” is een krachtig beschreven verhaal wat de lezer van begin tot eind in zijn greep houdt. Het meeslepende verhaal, wat berust op feiten gaat over de slavernij in de jaren ’30 van de vorige eeuw. De slavernij wordt vanuit twee totaal verschillende personen bekeken. Als lezer voel je als het ware mee met deze twee totaal verschillende personen die op een bijzondere manier worden samengebracht. 

Lorena, de hoofdpersoon in het boek droomt van een carrière als schrijfster. Door de beurscrisis van 1929 lijkt deze carrière in rook op te gaan. Zeker ook omdat haar vragen hier een groot aandeel in blijkt te hebben. Noodgedwongen neemt ze een opdracht aan bij een werkverschaffingsproject van de overheid. Ze moet daarvoor voormalige slaven interviewen over hun verleden. Lorena weet dat haar voorouders ook slaven hebben gehad. Dit zorgt voor enige twijfel over deze baan. Lorena spreekt hierover veel met haar oma, en deze haalt haar over om voor deze baant te gaan. Daarom zet Lorena door en gaat moedig op pad voor haar eerste interview. Ze wordt opgehaald door Alden, die haar brengt naar de plaats van bestemming. Daar komt ze de 101-jarige zwarte vrouw Frankie tegen.

Frankie lijkt in eerste instantie niet te willen spreken over haar verleden. Toch vertelt ze Lorena dit te willen doen omdat God haar bekend heeft gemaakt dat ze niet zal sterven voordat ze haar verhaal heeft vertelt. Lorena begint op deze uitspraak met de vragen van het interview. Al gauw merkt ze dat meer wil weten over deze bijzondere vrouw. Waarom heeft ze een hand die scheef lijkt te staan? En wat maakt dat deze vrouw, die zoveel heeft meegemaakt zoveel liefde uitstraalt naar de mensen om haar heen? Ze laat de vragen van het interview voor wat ze zijn en luistert vol overgave naar het verhaal van Frankie. 

Frankie vertelt dat ze als jong meisje, samen met haar gezin op het landgoed van familie Hall woonde. De kleine Charlotte Hall heeft een speelkameraadje nodig. Dit wordt het lot van Frankie. Al tijdens de eerste schreden in het landhuis gaat het mis. Nadat Frankie een boek leest, wat voor slaven verboden is, wordt ze verkocht. Ze ziet haar familieleden nooit meer terug. 

Terwijl Frankie haar levensverhaal uitvoerig heeft verteld en Lorena alles nauwkeurig beschrijft weet de moeder van Lorena nog steeds niet precies wat het werk van Lorena inhoudt. Op een dag vertelt Lorena dit tijdens een uit de hand gelopen gesprek. Haar moeder is woedend. Ze besluit daarna direct naar Frankie te gaan om verder te gaan met het interview. Als blanke vrouw reist ze alleen naar de beruchte wijk waar Frankie woont. Dit komt haar duur te staan. Haar ogen worden geopend en ze ziet dat het slavernijverleden niet zo ver weg lijkt als ze had vermoed.

“Maar Ik zeg ulieden, die dit hoort: Hebt uw vijanden lief; doet wel degenen die u haten.”

Lukas 6:27

De band tussen Frankie en Lorena verdiept zich. Lorena leert diepe lessen door het levensverhaal van Frankie. Wat haar daarin zo onbegrijpelijk lijkt is dat Frankie nu zo’n liefde uitstraalt naar de mensen om haar heen. Ook de wijze lessen die Frankie Lorena meegeeft doen veel met haar en Alden. “Hebt uw vijanden lief” is een diepe les die Frankie heeft moeten leren en die voor Lorena steeds meer betekenis krijgt. Lorena’s moeder maakt het haar niet makkelijk en toont daarmee duidelijk aan dat rassendiscriminatie niet iets uit het verleden is, maar dat het nog helemaal in de maatschappij en in haar als persoon verweven zit. Lorena spreek hierover met haar oma. Op een dag besluiten ze, nadat Lorena het levensverhaal van Frankie aan haar oma heeft verteld om oude foto’s terug te kijken. Dan doen ze een vreselijke ontdekking…

De rode draad door het boek heen is de opdracht die God in Zijn Woord heeft meegegeven: “Hebt uw vijanden lief”. Gods leiding in het leven van Frankie, maar ook in het leven van Lorena is daarin duidelijk op te merken. Het is dan ook een duidelijke oproep aan ons als lezers, hebben wij onze vijanden lief? Dan zal nooit kunnen in eigen kracht, maar het is wel de opdracht die God ons in Zijn Woord heeft meegegeven. Laten we met deze onmogelijke opdracht Zijn genadetroon bestormen!

Meer informatie over het boek kun je vinden op de site van Brevier.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *