unrecognizable person holding hand of partner abusively

DE DONKERE KANT VAN MACHT

,,Maar waar macht is, ligt de verleiding op de loer om die macht te misbruiken.’’ Het verhaal dat opgetekend is in het boek Nachtvogel is niet slechts een verhaal voor een ontspannende avond, maar Cathy Golke wil de lezer oog laten hebben voor onrecht. Zorg voor onderdrukten, opstaan tegen onrecht en geloofsvragen vormen het hart van haar boeken. 

Wanneer ik de dikke pil Nachtvogel open sla, waan ik me aan het begin van de twintigste eeuw. Liliane verlaat haar gewelddadige man, die samenspant met haar vader. Ze komt terecht bij haar oudtante Hyacinth op een landgoed waaraan ze jeugdherinneringen heeft. Hoewel haar tante blind is, zag ze toch helder. ,,Ze keek met haar hart en met haar jarenlange herinneringen.’’ De vrouw heeft God innig lief. Daarvan getuigt ze in haar leven. 

Terwijl Liliane niet de echte reden van haar komst vertelt aan de mensen die ze ontmoet, leeft ze in angst. Bang om ontdekt te worden door haar man Gerald. Ik vond het dubbel om te lezen dat Liliane haar man verlaat, waarmee ze de huwelijkstrouw op het spel zet.  Daarnaast openen zich ook nieuwe wegen, zoals de mogelijkheid om een bibliotheek te openen in het huis van haar tante. ,, (…) maar boeken zijn alleen echt waardevol als vrienden wanneer ze worden gelezen en hun inhoud wordt verslonden en gekoesterd.’’ In de bibliotheek is iedereen welkom, ook de minderheden van het dorp. Dat maakt het nodige los. 

Er komt een brief van Gerald binnen. Hoewel Liliane denkt dat ze bang zou zijn, voelt ze zich eerder gevoelloos bij het lezen van de brief. ,,Deze gevoelloosheid was mijn verweer tegen Geralds vuisten en scheldkanonnades. Zo schermde ik mij af als hij dingen naar mij smeet, mij beet, in mijn buik sloeg en tegen mijn benen schopte. Mezelf afsluiten en in mezelf kruipen was de enige manier geweest waarop ik de afgelopen zeven jaar zijn uitbarstingen had overleefd. Niets voelen was de enige manier om te overleven tot de volgende dag.’’ Geen pijn voelen, dat is wat Lilane probeert. Of het nu is door zich af te sluiten of zichzelf pijn te doen. ,,Ik trok keihard aan mijn haar en wenste vurig dat ik al mijn haar eruit kon trekken en alleen die fysieke pijn te verduren had in plaats van deze aanhoudende psychische kwelling.’’ Toch mag ze ook rusten en vertrouwen op Gods Woord.  Hij, die machtiger is dan de diepste pijn. ,,De HEERE zal een hoog Vertrek zijn voor de verdrukte; een hoog Vertrek in tijden van benauwdheid.’’
Een paar thema’s lopen als een rode draad door het boek. Duidelijk komt naar voren dat de schrijfster een missie heeft met dit verhaal. Dit benoemt ze ook in haar nawoord. ,,Wat ik ook heel duidelijk wil benoemen is het gebruik van misbruik van kerkelijk leiderschap. We denken liever dat zulk misbruik niet bestaat. De gedachte alleen al vinden we afschuwelijk.’’ Heel krachtig vind ik de oproep van Cathy om alert te zijn op signalen van misbruik in onze omgeving. ,,Als je iemand kent die op enige wijze werd of wordt geïntimideerd of misbruikt, stap dan alsjeblief op hen af en laat weten dat misbruik, onderdrukking, een heerszuchtige houding of dominant gedrag over iemand of een groep niet van God komen. Die komen niet voort uit de liefde van de Schepper van het leven.’’ De sterke missie van de auteur versterkt het indringende verhaal dat opgetekend is in Nachtvogel.

Nachtvogel, Cathy Gohlke; uitg. Den Hertog; 448 blz.;
€ 24,90

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *