‘ELKE DAG IS EEN GENADEGESCHENK’

Als je denkt aan de toekomst in Bijbels perspectief, welke gedachten komen er dan in je op? Dominee Egas vergelijkt de facetten van de eindtijd met de manier waarop je vroeg op school met houtskool tekende: je kon wel contouren schetsen, maar geen details aanbrengen. We kunnen er volgens de predikant alleen in grote lijnen over spreken. Dominee Buijs vult daarop aan: ‘Profetieën zijn eigenlijk contouren. De concrete invulling daarvan zullen we bij de Heere moeten laten.’

Toekomstverwachting is een breed begrip, waarover de Nederlandse Geloofsbelijdenis in artikel 37 over spreekt: ‘Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heere.’ Deze woorden zijn volgens auteur Adriaan van Belzen het uitgangspunt geworden voor het boek Verwachten wij die grote dag..? dat bestaat uit interviews met zeventien predikanten. 

Elke dag als een genadegeschenk

Wanneer je dit boek leest en nadenkt over de betekenis van toekomstverwachting vanuit Bijbels perspectief, komen de dingen van de aarde even in ander perspectief te staan. Corrie ten Boom zei: ‘Ik kan de Heere nog eeuwig grootmaken in de hemel, ik hoop dat ik het hier op aarde ook nog een poosje mag doen.’ We mogen ook verlangen om te leven met de taak die de Heere ons gegeven heeft, zo zegt ds. van den Belt. Nadat twee dierbare mensen van dominee Buijs weg vielen, leerde hij elke dag te zien als een genadegeschenk. ‘Wat is mijn aardse bestaan relatief: er kan zomaar een einde aan komen. Ik mag werken ‘zolang het dag is’, maar de Heere kan me zo van het ene op het andere moment oproepen om voor Hem te verschijnen. En dan mag ik uit enkel genade weten gekocht en betaald te zijn met het kostbare bloed van Christus. Dat einde van mijn leven is om zo te zeggen de kleine horizon. Door omgang met de Schriften heb ik echter geleerd veel breder te kijken en te denken. Het gaat erom dat God aan Zijn eer komt op deze aarde. Dat is de grote horizon.’

Heimwee van je hart 

In de Catechismus staat: ‘Aangezien ik het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel.’ Volgens dominee D.J. Budding heeft iedereen die in de hemel komt, al iets van de hemel geproefd op aarde en ernaar verlangd.  ‘Als je iets van de liefde van God in je hart ontvangt en iets ervaart van de vrede en gemeenschap met God, dan heb je iets van de hemel. Dan is er eigenlijk niets anders meer wat je vervullen kan en dat is het diepste heimwee van je hart.’ Dominee Buijs constateert dat we in onze kringen veel te ‘zweverig’ zijn, waarbij de vraag of we in de hemel komen op de voorgrond staat. ‘Maar in de eerste plaats gaat het erom dat God aan Zijn eer komt, en hoe rijk en heerlijk de hemel ook is: het belangrijkste is, dat we als mens weer op aarde de Heere zullen dienen, maar in de volmaaktheid. Dat is Gods einddoel.’ 

Onthechting van het hier en nu

Volgens dominee Egas spreken we van geestelijke armoede wanneer Gods kinderen zich niet bezighouden met hun toekomst. ‘Als je aan een kind een mooi cadeau belooft, vraagt zo’n kind natuurlijk allereerst: Wanneer krijg ik het cadeau? Het zou vreemd zijn als dat kind er verder niet over na zou denken. Zo getuigt het ook van geestelijke armoede als Gods kinderen zich niet bezighouden met hun toekomst.’ Dominee W. Harinck stelt dat het kerkelijke leven er anders uit zou zien wanneer we ons richten op wat boven is. ‘De kern van het geestelijk leven heeft immers te maken met onthechting van het hier en nu.’ Een jongen met een beperking wees hem hier op. ‘Hij speelde vaak kerkje met zijn legopoppetjes. Als de dominee ging preken, zei hij: Gemeente, de tijd is kort en de eeuwigheid is lang. Amen! Daarmee had die jongen op eenvoudige manier de ernst van het leven kernachtig samengevat. We zouden dit meer moeten beseffen.’ Wanneer we als kerk gericht zijn op de verwachting van de grote dag, houden we ons volgens de predikant minder bezig met de aardse zaken. ‘Dan wordt onze wandel op aarde een hemelse wandel. Dan wordt het leven van de pelgrim op weg naar Sion voor een ieder zichtbaar: HIj hoort hier niet thuis, Hij is op weg naar zijn Vaderland.’

Meer informatie over de bundel met interviews is te vinden via deze link. De illustratie is met dank aan Maaike Fortuijn.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *