LEVEN MET DE HEILIGE GEEST; WIL IK DAT?

Wanneer heb je voor het laatst Gods hand ervaren? Wanneer heb je om Zijn leiding gebeden en je écht overgegeven aan Zijn plan? Francis Chan laat ons kritisch naar onszelf kijken. De Heilige Geest is in het Oude en Nieuwe Testament onmisbaar. Maar waarom negeren we zo vaak Zijn werking en een intieme omgang met Hem? ‘Er zit een grote kloof tussen wat we in de Bijbel lezen over de Heilige Geest en hoe de meeste gelovigen en kerken vandaag de dag functioneren. (…) En misschien draait het in diepste wezen feitelijk om onze terughoudendheid om onszelf aan God over te geven.’ 

Francis Chan is een Amerikaanse spreker en schrijver uit California. Hij schrijft in zijn inleiding van het boek ‘De Vergeten God’ treffend hoe hij de Heilige Geest mist in de kerken en de gelovigen. Hij benoemt dat er snel etiketjes geplakt worden wanneer het gaat om de Heilige Geest. Ondanks al onze vooroordelen roept hij op om het boek te lezen vanuit de waarheid. De Bijbel geeft fundamentele kennis over de Heilige Geest, wat de schrijver naar voren wil brengen. Hiervoor moeten allereerst een aantal barrières opgeheven worden. 

Waarom hebben we de Geest nodig? 

Jezus troostte Zijn discipelen met de belofte van de Trooster. Het was nodig dat Hij zou gaan, zodat de discipelen de kracht van de Heilige Geest konden ontvangen zoals we zien op de Pinksterdag. ‘Als we deze verhalen zouden lezen en geloven, zouden we veel meer van de Heilige Geest verwachten. Hij zou dan niet een grotendeels vergeten lid van de Drie-eenheid zijn die we af en toe een knikje van herkenning geven. (…) We zouden verwachten dat ons nieuwe leven met de Heilige Geest radicaal verschilde van ons oude leven zonder Hem.’ Een christen zou enorm verschillend moeten zijn van een niet-christen doordat de Geest in hem woont.

‘Je hebt de Heilige Geest niet nodig als je alleen maar een halfslachtig moreel leven wilt hebben en regelmatig naar de kerk wilt gaan. Je vindt allerlei mensen in talloze religies die het aardig goed redden zonder Hem. Je hebt alleen de leiding en hulp van de Heilige Geest nodig als je echt de weg van Jezus Christus wilt volgen. Je hebt alleen de Heilige Geest nodig als je je oprecht hebt bekeerd en gelooft. En je hebt alleen de Heilige Geest nodig als je begrijpt dat je geroepen bent om zowel te delen in Christus’ lijden en dood als in Zijn opstanding.’

Waar ben je bang voor? 

Nadat je als lezer wordt opgeroepen om de waarheid na te jagen en open te staan voor de mogelijkheid dat je inzicht in de Geest wellicht niet zou kloppen, wijst de schrijver op de verschillende angsten die ons verlammen. Wat als er niets gebeurt wanneer ik om de Heilige Geest bid? En wat als Hij wel reageert, maar ik Zijn plan helemaal niet waardeer? Wat zouden anderen wel niet denken als ik ‘te veel’ van de Heilige Geest zou ontvangen? Op al deze vragen geeft Chan geen regelrecht antwoord, maar stuurt hij de gedachten van de lezer en laat je zelf nadenken over jouw houding tot de Heilige Geest. 

Waarom wil je de Heilige Geest? 

Verlang je naar meer ervaring van de Heilige Geest om er zelf profijt van te hebben? Of is het om in Gods Koninkrijk te kunnen dienen? ‘De Heilige Geest werkt om Christus te verheerlijken (Joh. 16:14), maar zo veel mensen die de nadruk op de Heilige Geest leggen, lijken aandacht voor zichzelf te vragen.’ Als we de Heilige Geest willen ontvangen, geven we Hem daarmee toestemming om ons te leiden. Wil ik leiden of wil ik geleid worden door de Geest? 

‘Als we ons onderwerpen aan de leiding van de Heilige Geest zal Hij ons helpen om heiliger te worden – om meer op Jezus te gaan lijken. Het is een levenslange reis van het kruisigen van je eigen natuur.’ Er wordt geen gemakkelijk pad beloofd. Maar zoals Maarten Luther sprak: ‘Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids’. 

Een echte relatie

Misschien vind je het wel moeilijk om een vertrouwelijke omgang met God te ervaren. De auteur laat je dan eens nadenken over twee mogelijke hindernissen: een comfortabel leventje en drukte. In de moeilijkste momenten wordt de Geest het dichtst bij ervaren en in de stilte wil God spreken, ja, ‘in het suizen van een zachte stilte’ (1 Kon. 19). Misschien verlang je om Gods wil voor je leven te ontdekken. Francis is scherp en vraagt om dat verlangen te onderzoeken. Is het niet een excuus voor passiviteit? God wil dat we dagelijks naar Zijn Geest luisteren en in de alledaagse zaken om Zijn leiding vragen. Wat is Zijn wil voor jouw leven van vandaag?

De vrucht van de Geest

In Galaten wordt gesproken over de vrucht van de Geest. Chan: ‘Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kan niet zomaar meer liefde opwekken. Ik kan geen geduld produceren door mijn kiezen op elkaar te klemmen en me voor te nemen meer geduld te hebben. Niemand van ons kan op eigen kracht ‘goedheid doen’, laat staan al de andere elementen die samen de vrucht van de Geest vormen. Maar ondanks ons onvermogen om onszelf op die wijze te veranderen, om gewoon vrediger en vreugdevoller te zijn, zijn we wél druk bezig om het te proberen. We richten ons op wat God wil dat we doen en staan niet stil bij het soort mensen dat Hij wil dat we zijn. Laten we in plaats van meer wilskracht te produceren onze energie en tijd besteden aan het vragen om hulp aan Degene die de kracht heeft om ons te veranderen. Laten we tijd nemen om God te vragen de vrucht van Zijn Geest in ons leven te bewerken. En laten we tijd doorbrengen met Degene op wie we meer willen gaan lijken.’

Ik hoop dat je jezelf openstelt voor het werk van God in jou en met Francis Chan mee wenst: ‘Ik wil zo leven dat ik dagelijks volledig toegewijd ben aan de leiding van de Geest. Christus zei dat het beter voor ons was dat de Geest kwam en ik wil leven in overeenstemming met mijn overtuiging dat het waar is. ‘Ik wil niet blijven kruipen terwijl ik het vermogen heb om te vliegen.’ 

Meer informatie over het boek vind je hier: https://www.gideonboeken.nl/de-vergeten-god

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *