person holding white flower

GELOOF IN PLAATS VAN ANGST

Volgens kerkhistorica Jenny-Lyn de Klerk hebben christelijke vrouwen veel meer met elkaar te delen dan over te strijden. In haar boek Vijf puriteinse vrouwen. Portretten van geloof en liefde delen alle vrouwen één ding: een onwankelbaar geloof in Jezus Christus.

Eén van de vrouwen die aan bod komt in het boek, is Agnes Beaumont. Deze Engelse evangeliste werd gedoopt in 1652 en overleed in 1720. Haar vader weigerde haar in huis te ontvangen toen bleek dat ze met de baptistenprediker John Bunyan meegereden was naar een kerkdienst. In die tijd werd baptisten beschuldigd van ketterij, politieke rebellie, moord, seksueel wangedag en waanzin. Toen Agnes thuiskwam uit de kerk, zei haar vader dat ze nooit meer binnen mocht komen. Alleen wanneer ze Bunyan niet meer zou volgen, zou de deur weer voor haar geopend worden. De Klerk beschrijft wat er in Beaumont omging: ‘Een tijdje stond ik stilletjes onder het raam (van mijn vaders slaapkamer) en toen kwam de gedachte bij me op: Stel dat ik aankom wanneer de deur dicht is en Jezus Christus tegen mij zou zeggen: ‘Ik heb u nooit gekend: gaat weg van Mij’ (Matth. 7:21-23). Daarop kreeg ik de ingeving de nacht in gebed door te brengen. (…) Maar ook deze gedachten schoten door mijn hoofd: Nee, ga naar je broer. Daar kun je een goede maaltijd en een warm bed krijgen, en de nacht is nog lang en koud. ‘Nee’, zei ik, ‘ik blijf hier en roep naar de hemel om genade voor mijn ziel, en voor nieuwe ontdekkingen van de liefde van Christus.’

Aanvankelijk was Agnes geneigd om toe te geven aan haar angsten. Zo kon ze overvallen worden of sterven van de kou. Door de gedachte aan twee Bijbelteksten werden haar angsten overstemd, zo schrijft de Klerk. In Mattheüs 6 vers 6 en Psalm 50 vers 15 staan de beloften dat de Hemelse Vader het ziet en je beloont als je in het verborgen bidt, en dat Hij je zal antwoorden en grote dingen zal tonen als je bidt.

Agnes wist zich geliefd door God, getroost door de woorden uit Petrus 4 vers 12: ‘Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam (HSV).’ Hierdoor kon ze de volgende ochtend weer naar haar vader toe gaan, vervuld met kracht. ‘Voor die tijd was ze zijn woede uit de weg gegaan. Helaas was er niets veranderd: of ze zou de rest van haar leven niet meer naar de kerk gaan, of ze zou de rest van haar leven buiten moeten blijven.’

Nog meer gebeurtenissen in haar leven konden een bron van angst worden voor Agnes; zo volgde een rechtszaak nadat ze vals beschuldigd werd. Haar verhaal leert mij hoe belangrijk het is om Bijbelteksten uit het hoofd te kennen, voor de momenten dat gevoelens de overhand kunnen hebben. Zijn Woord is veel krachtiger dan dat! Door Zijn Woord mee te dragen, handelde Agnes uit geloof in plaats van angst.

Ben je benieuwd naar het boek? Hier kan je meer informatie vinden over Vijf puriteinse vrouwen. Portretten van geloof en liefde.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *