LEVEN UIT GENADE

‘Toen we getrouwd waren, dacht ik min of meer dat kinderen krijgen ‘vanzelf’ zou gaan. Toen dat niet zo bleek te zijn, leek elke maand er één teveel.’ Anne-Wil en Job mogen achteraf zien dat de komst van hun eerste kindje precies op tijd was, want het was Gods tijd. ‘De perfecte tijd.’

Wat is jouw mooiste moment van de dag?

‘Het avondeten, wanneer we weer bij elkaar zijn na een dag school of werk. Een onrustig moment, maar tegelijkertijd vind ik het prachtig om alle verhalen te horen en deze in het gebed voor de HEERE neer te leggen. Toen ik net moeder was, leken de dagen soms op elkaar. Ik was toen geneigd om te gaan zoeken naar dingen om voldoening uit te halen, totdat ik mij besefte dat het verhaal al bezig was. Ik mocht mijn roeping als moeder vervullen. De roeping stopt niet, ook lijkt elke dag hetzelfde. Het verhaal is het ook waard. Je bent niet alleen iets waard als je als je iets anders doet dan moeder-zijn. Mijn roeping ligt in het gezin, daar wil ik mij helemaal voor geven. Daarbij heb ik geleerd dat ik in geen ding bezorgd hoef te zijn, dat ik alles aan God mag overlaten. We denken soms de dingen in onze handen te kunnen houden, maar controle is een illusie.

Bij elke roeping hoort ook dat we daarmee Zijn Woord en evangelie er mee mogen uitdragen. Dit is elke dag opnieuw een worsteling. Moeder zijn is niet altijd een mooi baantje: elke dag staat er weer een portie was te wachten, zijn er luiers te verschonen en vieze neuzen schoon te boenen. Ook als je moe bent, wordt er veel van je gevraagd. Mijn hoofd kan soms overstromen van alle emoties. Ondanks dat is het mijn taak om de kinderen elke dag te brengen op de plek waar ze moeten zijn: bij God. Ook als ik het zelf op een andere plek lijk te zoeken, moet ik weer naar Hem terug. Leven uit genade en alles van Hem verwachten, is iets wat ik uit mezelf niet kan. Daarvoor heb ik voeding nodig uit Gods Woord. Wanneer ik de Bijbel voor mezelf bestudeer of voorlees aan de kinderen, kan God dit soms zomaar gebruiken om een licht te werpen op wat ik voor Hem in het gebed moet brengen.’

Je houdt je bezig met homemaking. Kan je eens vertellen wat dat inhoudt?

‘Homemaking gaat wat mij betreft over een thuis creëren, een veilige plek waar een ieder welkom is. In Amerika leeft de term breder, waar het ook wordt verbonden met zelfvoorzienend zijn. Homemakers benadrukken dat je thuis nodig bent, niet alleen voor het eten en de praktische zaken. Ook geestelijke verzorging hoort daarbij. Voor mij is het een roeping om thuis te doen wat ik doe, iedere dag weer. Ook als de tafels weer vies worden. Het heeft daarnaast ook te maken met de lange termijn. Waar ik mijn kinderen mee voed, zal ik niet gelijk terugzien. Na de geboorte van onze eerste ben ik nog aan het werk gegaan, maar dit gaf veel onrust. Het was financieel mogelijk voor ons dat ik stopte met werken, dat heb ik toen gedaan. Ik voel mij nu niet financieel afhankelijk van mijn man, maar we zorgen samen voor het gezin. Elk op onze eigen manier. De HEERE heeft ons niet voor niets bij elkaar gebracht.’

Wat betekent eenvoudig geluk volgens jou?

‘De dagelijkse dingen die je gegeven worden en die je ook zo mag zien. Het is niet nodig om je geluk buiten de deur te zoeken, er is ook zo te genieten van wat je thuis gegeven is. Ik vind het al een zegen als ik mijn groente en fruit in huis heb. Of als ik eieren kan rapen die de kippen uit onze tuin gelegd hebben. Dat ik een waardevol gesprek heb met de kinderen terwijl ik de was vouw. Of het moment uit school dat we rustig wat drinken met elkaar. Dat is voor mij al meer dan genoeg. Het hoeft niet groots, dat heeft het moederschap mij wel geleerd. Ook gaat het niet om de vele dingen of de nieuwe dingen. Het geeft mij meer voldoening om te zoeken naar iets dan dat ik het gelijk kan kopen. Wanneer ik bijvoorbeeld iets tegenkom bij de kringloop dat bij me past, daar kan ik echt blij van worden.

Ik heb geleerd om niet te hoge eisen te stellen aan mezelf. Soms wilde ik alles zo brandschoon hebben, dat het niet meer haalbaar was. Dat was best een worsteling, waarbij ik me afvroeg wat ik dan verkeerd deed. Ben ik te lui? Heb ik te lang met een bakje koffie op de bank gezeten? Ik kon mezelf dan verwijten maken. Als je de hele dag thuis bent, ben jij degene die eisen stelt aan je eigen kunnen. Daarom zoek ik geluksmomenten in de dag. Het is niet één jurkje dat ik op mag hangen, maar er is weer een hele stapel was. Allemaal gekregen goed. Ook ben ik dankbaar als ik moe kan zijn, omdat ik Gods kracht dan meer ervaar dan wanneer ik bouw op mijn eigen kunnen.’

Je schrijft: ‘Tijd is kostbaar. En het maakt wel degelijk uit hoe we die gekregen tijd besteden. Vandaag komt niet meer terug en morgen weet je niet of het nog komt.’

‘Alle tijd die we ontvangen hebben in ons leven, is genadetijd. Tijd om God te zoeken en in de tweede plaats om het je kinderen voor te leven wat het is om Hem te dienen. De waarde die ik vanuit huis heb meegekregen, is dat Gods Woord voorop gaat. Dat betekent ook dat je dingen laat liggen die interessant lijken, maar niet overeenstemmen met Zijn geboden. Tijd is heel kostbaar, daarom is het belangrijk om je bewust te zijn hoe je de ontvangen tijd invult. Je kinderen zijn je gegeven. Soms kan de verantwoordelijkheid voor hun zielenheil best op mij afkomen. Tegelijkertijd mag ik verwachten dat de HEERE een doel heeft met de kinderen die Hij ons toevertrouwde. Er wordt weleens gezegd dat je moet kijken vanuit het vogelperspectief, waardoor je alles overziet. Ik geloof dat de HEERE dat juist voor ons doet, dat ligt niet in onszelf. We hoeven het alleen maar over te geven aan God.’

Dit interview is een fragment van één van de gesprekken uit Leven vanuit de Bron. Vanuit het
verlangen om andere vrouwen te bemoedigen met zowel woorden uit de Bijbel als met woorden van anderen die uit bijbelse bronnen putten, is dit boek ontstaan. Tegelijkertijd biedt Leven vanuit de bron ruimte om te reflecteren. Bemoedigingen als herinnering en troost dat we met het oog op God gericht mogen leven en uitdelen.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *