Beleid

Wij gaan voor een veilig Fleurrijk! Hieronder lichten we het een en ander toe met betrekking tot jouw gegevens. Onze foto’s en tekst die op de site en op onze sociale mediakanalen te vinden zijn, mogen alleen gedeeld worden mits Fleurrijk vermeld wordt.

Jouw gegevens

We maken gebruik van Cookies op onze site. Ook kunnen we in de statistieken een beeld krijgen van jou als bezoeker. Zo verwerken de statistiekengegevens van WordPress het IP-adres, het land van herkomst, de zoekmachineverwijzing, de zoekterm en de browser van de bezoeker.

Wat wij van jouw gegevens gebruiken

We willen content leveren die zo dicht mogelijk bij ons lezerspubliek staat. Daarom gebruiken we de bovenstaande gegevens. Hierdoor hebben we een beeld welke content aanslaat, welk publiek op onze site te vinden is en waar we nog meer aandacht aan kunnen besteden. Voor marketingdoeleinden gebruiken wij het email-adres of het telefoonnummer en de naam van het bedrijf of de aanbieder om contact te leggen of te onderhouden.

Hoe komen we aan deze gegevens

We ontvangen enkel de gegevens die ons aan worden geboden. Voorbeelden hiervan zijn: een ontvangen mail, een reactie van een lezeres of een overzicht van de statistieken.

Rechten met betrekking tot deze gegevens

Je kan jouw gegevens op aanvraag altijd inzien, wijzigen of bezwaar indienen. Als je hierover meer wilt weten, kan je een e-mail sturen naar contactfleurrijk@gmail.com

Wij gebruiken jouw gegevens niet om te verspreiden aan derden buiten onze community. Alleen wanneer het wettelijk vereist is. Verspreiden aan derden gebeurt in overleg.

Ten slotte

Wij doen er alles aan om jouw gegevens goed te bewaren en nemen maatregelen tegen misbruik van deze.