‘U KLEEDT MIJ…’

Kleding is een direct gevolg van de zondeval. God schiep ons naakt. Onze naaktheid belemmerde ons in de omgang met Hem en elkaar niet. De eerste kledingstukken hebben wij gemaakt. We schaamden ons voor de ander. We schaamden ons voor God. Door de ander schaamden we ons ook voor onszelf. 

Schaamte wordt opgeroepen door de ander en God. We verborgen ons voor hen. Naast schaamte ervoeren we ook schuld en angst, toen God tot ons kwam. Deze gevoelens dreven ons bij Hem en onzer naaste vandaan. Toch is ons schaamtegevoel ook een wonder van Gods genade. Wat als we ons nergens meer voor schamen…!

Adam en Eva kleedden zichzelf. Zó probeerden ze om te gaan met hun schaamtegevoel. Ze kleedden zichzelf om de ander op afstand te houden. Ook wilden ze zich voor God verbergen. Hun kleding maakte zichtbaar hoe ze keken naar de ander, naar God en naar zichzelf. Voor een Bijbelse bezinning op kleding zijn deze drie aspecten – Godsbeeld, zelfbeeld en beeld van mijn naaste – fundamenteel. 

God heeft voor drie dingen gezorgd, voordat Hij ons uit het paradijs gezet heeft: voedsel, kleding en Zijn Woord. Om hen te kleedden, moesten Adam en Eva hun kleding afleggen. God bekleedde hen. Deze uitdrukking wordt in de Bijbel altijd gebruikt voor een meerdere die een mindere kleedt. God kleedt Adam niet om wie hij is geworden, wel om wie hij is gebleven. Hij is en blijft mens, geschapen naar Gods beeld. Met Gods kleding vluchten Adam en Eva niet meer voor God weg. Zijn kleding stelt hen ook in staat om samen te leven. De een verbergt zich niet meer voor de ander. Gods kleding is bedoeld om relaties te herstellen die door onze zonde kapot zijn gemaakt.

Naast kleding schonk God ons ook Zijn Woord. Hij wil over heel ons leven regeren: lichaam én ziel. Gods Woord wijst ons op onze zonde én op Christus’ vergevende liefde. We ervaren schaamte en schuld wanneer God ons door Zijn Woord veroordeelt, verbrijzelt en blijdschap wanneer Hij ons vertroost.  Onze schaamtegevoelens neemt God niet weg. Hij maakt die dienstbaar aan de omgang met Hem en onze naaste. Gods Woord verandert ons Godsbeeld, ons zelfbeeld en het beeld van onze naaste. Deze verandering komt ook tot uiting in onze kledingstijl. Een christen wil dat de ander bij hem veilig is, en hij bij de ander. Zijn kledingstijl creëert en bewaart veiligheid. Om die reden kleedt een christen zich niet uitdagend. Een christen verlangt God dagelijks te ontmoeten om Hem te danken voor het dagelijks brood, de dagelijks kleding en Zijn dagelijks Woord.

TEKST C.P. DE BOER // BEELD LONIEKE WAAYENBERG

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *