HOE MOET JE BIDDEN?

‘Hoe moet je bidden?’ Deze vraag was tweeduizend jaar geleden al actueel. De discipelen stelden deze vraag aan Jezus. Hij was de enige die een volmaakt antwoord op deze vraag had: Hij leerde Zijn discipelen het Onze Vader bidden. Dit gebed is sindsdien het voorbeeldgebed voor christenen. Het is dan ook niet vreemd dat Pete Greig zijn boek over het gebed de titel Hoe moet je bidden? heeft gegeven, en het past eveneens dat hij zijn boek uitwerkt aan de hand van het Onze Vader. 

Pete Greig schreef dit boek omdat iedereen bidt, maar niemand het makkelijk vindt. Hij hoopt met zijn boek een ondersteuning te geven voor het bidden. Greig zelf is oprichter van de 24/7-gebedsbeweging, een organisatie die oproept om met elkaar zonder ophouden te bidden en inmiddels over de hele wereld verspreid is. Ook is hij pastor in Engeland. Vanuit deze ervaringen heeft Greig dit boek geschreven.

Hoe moet je bidden? is opgesteld aan de hand van vier onderdelen: Gas terug, Aanbidden, Vragen en Eerbied. De eerste letters van deze vier woorden vormen het woord gave. Dat is wat bidden is: een gave van God. In deze vier onderwerpen bespreekt Greig negen aspecten van het bidden, elke keer aan de hand van een regel uit het Onze Vader. Bij Uw Naam worde geheiligd wordt het onderdeel aanbidding besproken, bij Uw wil geschiede gaat het over onbeantwoorde gebeden. Door deze opbouw wordt het duidelijk wat bidden nu eigenlijk is, en is het makkelijk om op te zoeken wat er precies over een onderwerp wordt gezegd. 

Greig gebruikt veel persoonlijke verhalen in zijn boek. Daardoor besef je dat je niet met een heilige alweter op het gebied van gebed te maken hebt, maar met een man die net als jij en ik afhankelijk is van Gods genade. Door zijn ervaringen schittert wel de kracht van het gebed. Greigs taalgebruik sluit aan bij de ondertitel: Een praktisch boek voor gewone mensen. En inderdaad, de tekst is zonder meer goed te begrijpen. Dit komt ook door de praktische voorbeelden die hij geeft. Af en toe lijkt het echter alsof Greig wel erg zijn best heeft gedaan om aansluiting te vinden bij die gewone mens, en bezigt hij in mijn ogen te populair taalgebruik, wat niet per se nodig is.  

Voor iedereen die dezelfde vraag heeft als de discipelen, ‘hoe moet ik bidden?’, is dit boek een aanrader. In het boek krijg je praktische tips, uitleg en verwijzingen naar de gratis online cursus die de auteur heeft ontwikkeld. In deze cursus worden verschillende onderdelen van het bidden uitgewerkt. Een andere waardevolle toevoeging in het boek zelf is het gebruik van ‘gebedshelden’. Na elk hoofdstuk wordt een bladzijde gewijd aan een persoon van wie we iets kunnen leren op het gebied van bidden: van Blaise Pascal tot Joni Eareckson Tada. Zo kunnen we leren van christenen van over de hele wereld, uit de hele geschiedenis, en kunnen jij en ik als christenen van nu door hen geïnspireerd worden, aangespoord worden om ook zo volhardend te bidden als zij deden. 

Zo kunnen we gehoor geven aan het bevel van God zelf: ‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

TEKST HANNAH KESSELAAR // BEELD HANNAH VAN OOST

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *