IKKOLOGIE

Wie zijn we nu eigenlijk en hoe zullen anderen ons zien? Vragen die een leven lang in ons hoofd kunnen huizen. Marieke en Wilma nemen je mee naar Bijbelse antwoorden op deze vragen in hun boek Vrouw Vandaag.  

Van nature hebben we volgens de auteurs allemaal een opgeblazen zelfbeeld: of dat nu negatief of positief is. Trots is ‘meer willen zijn dan de ander, iets willen hebben waar je beter van wordt, denken dat je beter bent dan de ander. In trots zijn we altijd afhankelijk van de ander.’ Mogen we onszelf wel liefhebben of moeten we altijd maar afzien van onszelf en de behoeften die we hebben? Hierover schrijven de auteurs: ‘Zelfliefde hoeft overigens niet te betekenen dat je jezelf altijd zo leuk vindt. Je kunt vreselijke dingen over jezelf denken en toch jezelf liefhebben. Zelfliefde is die liefde die altijd het beste voor zichzelf zoekt. Het Evangelie wil ons nu juist leren de ander zó lief te hebben, zoals je jezelf liefhebt. We zijn geneigd tot het vereren van afgoden is ons leven. Van het huwelijk tot een mooie auto; een afgod kan aanwezig zijn in talloze vormen. Het boek schrijft hierover: ‘Afgoden zijn niet alleen een zaak van ons denken, maar afgoden zijn vooral ook een zaak van het hart. (…) Een afgod vraagt steeds meer van je.’ We denken dat afgoden ons hart vullen, maar steeds zullen we weer terugkomen bij de bekende uitspraak van Augustinus: ‘Onrustig is ons hart tot het rust vindt in U.’  

SIERAAD VAN DE VROUW  

De individualistische cultuur gaat de christelijke wereld niet voorbij. Hoe vaak staan we als christenvrouw niet stil bij teksten als ‘Jij bent waardevol’ en ‘Jij bent een parel in Gods hand’? Dit noemen de auteurs van Vrouw Vandaag ‘het evangelie van zelfgerichtheid’. Wat zegt de Bijbel nu over wie wij zijn? Als ik Spreuken 31 erbij pak, lees ik in vers 10 dat ‘de waarde van een krachtige vrouw die van robijnen te boven gaat’. Tegelijkertijd is er niemand die uit zichzelf goeddoet, zoals Romeinen 3 schrijft. We zijn gemaakt naar Zijn beeld, maar bevlekt met zonden. Zowel in de schepping als in ons eigen leven kunnen we niet om gebrokenheid heen. ‘Het antwoord op alle gebrokenheid ligt niet in het omhelzen van onze gebrokenheid, maar in het omhelzen van Jezus.’ We leven dankzij Zijn verlossing, ons leven mag een dankoffer zijn die zingt van wie Hij is. Als Hij ons verlost en vernieuwd heeft, zingen we mee met de woorden uit Psalm 13: ‘Ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is.’ 

Wanneer we gericht zijn op de Ander, op de eer van onze Maker, zijn we vanzelf minder bezig met onszelf. Hierover schrijft C.S. Lewis: ‘Hoe meer je dat wat we ‘jezelf’ noemen opzij schuiven en je door Hem laat overnemen, des te meer word je waarlijk jezelf (…) Geef toe aan de dood – dagelijks aan de dood van je eerzucht en liefste verlangens en uiteindelijk aan de dood van je lichaam; onderwerp je daaraan met je hele wezen – en je vindt het eeuwige leven. Houd niets achter. Niets van wat je niet hebt weggegeven zal ooit werkelijk van jou zijn.’ Ons leven is een geschenk vol genade. Waarom zullen we drukker zijn met onszelf dan met de Gever van wie we zijn?  

In het boek Vrouw Vandaag komen naast identiteit diverse onderwerpen aan bod waar Wilma Samyn en Marieke den Butter over schrijven. Zo nemen ze ons meer naar de Bijbelse visie op moederschap, generatiedenken en feminisme. Hier kan je meer informatie vinden over het boek.  

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *