GEZOCHT EN GEVONDEN

Ik ben gezocht door hen die naar Mij niet vroegen, Ik ben gevonden door hen die naar Mij niet zochten. Tegen het volk dat Mijn Naam niet aanriep heb Ik gezegd: Zie hier ben Ik, zie, hier ben Ik. De hele dag heb Ik Mijn handen uitgespreid naar een opstandig volk, dat de weg gaat die niet goed is, naar hun eigen gedachten. -Jesaja 65:1-2

In Christus komt God ons zeer nabij. God heeft ons dóór Jezus gezocht, ook al zochten wij Hem niet. God heeft ons gezocht opdat wij Hem zouden zoeken. Als wij God vinden, vinden wij God omdat Hij ons gevonden heeft.

Hij nam deel aan onze laagheid opdat wij deel zouden krijgen aan Zijn hoogheid. Het Woord werd vlees en woonde onder ons. Wij werden geboren in het vlees van de zonde; Hij werd geboren in de gedaante van het vlees van de zonde. Wij zijn geboren tot de dood wegens de zonde; Hij is omwille van ons zónder zonde geboren tot de dood.

In de laagte van de schepping is Hij afgedaald, Hij de Schepper Zelf. Hij, Die hoog uitreikt boven de schepping. Uit de aarde en het stof heeft Hij een nederig huis doen rijzen, waarin Hij woonde. Hij kwam tot het Zijne. Hij is ons in alles gelijk geworden. Hij werd een van ons. Hij , de hoge God, een klein Kind. Hij, de verheven Schepper, een nietig Mensenkind. Dat deed Hij om hen, die hoge gedachten van zichzelf koesteren, neer te halen. Hij kwam uit de hoge om hoogmoedigen te vernederen en om nederigen te verhogen.

Wij hebben ons van God afgekeerd, Hij heeft Zich nooit van God afgekeerd. Wij zullen door Zijn genade kinderen van God worden, terwijl Hij van nature altijd Gods Zoon is. Door Zijn genade krijgen wij deel aan het eeuwige leven, terwijl Hij het eeuwige leven ís. Hij werd Mens terwijl Hij God bleef- lof zij Hem!

Gebed

O Heere mijn God, laat mij schuilen in de schaduw van Uw vleugels. Bescherm mij, draag mij. U zult mij beschermen, U zult mij dragen. Wees mijn Sterkte, wees mijn Toevlucht. Mijn kracht is zwakheid, tenzij het Uw kracht is. U bent goed en bij U is het goede. Omdat ik mij van U heb afgekeerd, ben ik verkeerd geworden. Ik was afwezig en wil nu tot U terugkeren. U bent er altijd geweest en U bent altijd gebleven, laat mij aan U genoeg hebben maar nooit genoeg van U krijgen. Amen.

Deze overdenking is afkomstig uit het boek Advent met Augustinus, geschreven door Hans Alderliesten. Hierin vind je voor elke dag in de periode van Advent een gedeelte om te overdenken. Het boekje bestaat uit samengestelde fragmenten uit preken en geschriften van Augustinus, aangevuld met citaten en gezangen. Meer informatie kan je hier vinden.

Beeld dankzij Jacobien Fotografie.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *