ONS HART IS WIE WE ZIJN

Als iemand je zou vragen om een dierbaar persoon te omschrijven, kom je vast een heel eind. ‘Blauwe ogen, blond haar, goedlachs en…’ Helemaal als je verliefd bent, zou je er wel uren over kunnen praten. Wat als de ander je vraagt om het hart van een dierbare te beschrijven? Hoever zou je dan komen? Het hart raakt aan wie degene werkelijk is.

Onveranderlijk

Zo is het ook met Christus, schrijft Dane Ortlund. We kunnen kennis hebben over Zijn menswording bijvoorbeeld. Of de wonderen die Hij deed. Maar wie is Hij? Zijn hart kennen, dat gaat veel dieper. We hoeven niet te raden, want Jezus heeft Zelf één keer gezegd hoe zijn hart eruitziet. Hij is zachtmoedig en nederig van hart (Matth.11:29). Net zo min als wij onze oogkleur veranderen kunnen, kan Hij ophouden zachtmoedig te zijn. Dat is Zijn hart.

Zijn hart bracht Hem ook in beweging. Zoals Hij is, zo doet Hij. Zijn levenswandel bewijst wat er in Zijn hart leeft. Dat geldt ook voor ons. Waar onze schat is, is ons hart. Leven met het oog op Hem gericht is een levenslange kunst, elke dag weer opnieuw. Jezus werd met innerlijke ontferming bewogen (Matth. 14:14). Uit Zijn hart kwamen tranen voort. Hij huilde over Jeruzalem (Luk.19:41) en over Lazarus (Joh. 11:35). Geen verdriet over Hemzelf, maar over anderen. ‘Wat was Zijn diepste zielensmart? De zielensmart van anderen. Wat bewoog Hem tot tranen toe? De tranen van anderen.’ Zoals de zon niet kan stoppen met stralen, zo kon Jezus enkel stralen van barmhartigheid en genegenheid laten stralen uit Zijn hart.

Christus is liefde bekleed met vlees

Alle eigenschappen van Jezus horen bij elkaar, Hij bezit niet meer van het één dan van het ander. Hoe ons beeld van Hem is, wordt ook gekleurd door onze opvoeding. Misschien draag je pijn met je mee omdat je onherstelbaar beschadigd bent door familieleden. Dit kan een verlangen naar gerechtigheid in je oproepen, naar vergelding. Zijn rechtvaardigheid kan je hierdoor meer aantrekken dan Zijn zachtmoedigheid bijvoorbeeld. Wanneer je opgegroeid bent in een milieu waarin regels heel belangrijk waren, zoek je juist naar Zijn barmhartigheid die lucht geeft in de verstikkende jungle van wetten en regels. Zijn genade, daar zoek je naar. Om tot een evenwichtig beeld van Christus te komen, noemt Dane drie aandachtspunten. Ten eerste: zijn toorn en barmhartigheid zijn niet met elkaar in tegenspraak. Ze gaan juist samen op. Ten tweede: als we over Jezus’ hart spreken, gaat het niet om de ene eigenschap naast de ander, maar dan vragen we Wie Hij meest wezenlijk is. Ten slotte wordt de Bijbel na gesproken in het spreken over Christus; waarbij evenredigheid belangrijker is dan evenwichtigheid. Kortom: het is onmogelijk dat het liefdevolle hart van Christus te veel geroemd, te veel geprezen of overdreven wordt.

Hij zoekt mensen op, midden in de zonde en het lijden. Hij, die zuiver was, zocht de onreinen op. ‘Aanraking is een gebaar van menselijkheid, zoals ieder van ons kan getuigen. Een innige omhelzing zegt meer dan duizend woorden, hoe warm en hartelijk ook. Maar de barmhartige aanraking van Christus gaat nog dieper. Hij keerde het Joodse systeem om. Als Jezus, de Reine, een onreine zondaar aanraakte, werd Christus niet onrein.’

Een hart vol zuiverheid

Loop je soms ook over van dankbaarheid? Het liefst dank je God de hele dag. Niet alleen voor Wie Hij is, maar ook voor wat je uit Zijn hand ontvangt. Dane schrijft dat we het onze intuïtie is om te denken dat God met ons is wanneer alles goed gaat. Hebreeën 4 vers 15 zegt iets anders. Wij hebben een Hogepriester die medelijden heeft met onze zwakheden. Sterker nog: Hij is ons in alles gelijk geweest, behalve de zonde. ‘Stel je voor dat de zonde de kleur blauw was, de zouden we niet af en toe iets blauws doen, maar alles wat we zeiden, deden of dachten zou iets blauws hebben. Zo niet bij Jezus, Hij had geen zonde.’

Hoe verder ik in dit boek lees, hoe stiller ik word. Er zijn slechts wat aspecten van Zijn hart die ik aanstipte op deze plek, het is nog zoveel meer. Zoveel rijker en onbevattelijker. Zijn hart zo zuiver, des te groter is het wonder dat daarin innerlijke ontferming is voor mensen met een onzuiver, donker hart. Zijn goedheid is groter dan onze duisternis. Hoe diep onze zondigheid ook gaat, Zijn zachtmoedigheid gaat altijd dieper. Als we naar binnen zouden blijven kijken, kunnen we alleen maar een harde behandeling vanuit de hemel verwachten. Maar er is meer! We mogen omhoog kijken, naar Christus, naar Zijn hart. ‘Als we buiten onszelf zien, en het oog op Christus slaan, kunnen we alleen zachtmoedigheid verwachten.’

Zachtmoedig en nederig van hart. De liefde van Christus voor Zijn kinderen. Geschreven door Dane Ortlund.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *