KLEINE EN GROTE TEKENEN VAN GOD

Wonderlijk is Zijn Naam! 

‘Wanneer ik daarover nadenk, buitelen de gedachten aan wat dat allemaal betekent in verwondering over elkaar heen. Een naam zegt iets over iemands identiteit. Jesaja profeteert honderden jaren voor Jezus’ geboorte al over Zijn Namen: ‘En men noemt Zijn Naam Wonderlijk’ (Jesaja 9:5b). Wanneer je Jezus kent, ontdek je dat niet alleen Zijn Naam Wonderlijk is, maar dat Hij ook wonderen doet. Iedere dag opnieuw, in de gewone momenten van elke dag en in de bijzondere openbaringen door Zijn Woord en door Zijn kinderen.’

In dit boek neem de auteur Nieske ons mee in het leven van alledag. Ze vertelt: ‘Wanneer je Jezus kent, ontdek je dat niet alleen Zijn Naam ‘Wonderlijk’ is, maar dat Hij ook wonderen doet. Iedere dag opnieuw, in de gewone momenten van elke dag en in de bijzondere openbaringen door Zijn Woord en door Zijn kinderen’. De titel van het boek is ‘(Ver)wonderen’ vanwege het verlangen dat Nieske heeft dat jij en ik, wij allemaal, ons zullen verwonderen over de grootheid, goedheid, wonderlijke macht en liefde van God. Dat we Hem mogen zien in de gewone tekenen die hij geeft in het alledaagse. 

Het boek is opgedeeld in vier hoofdthema’s. Binnen het eerste thema wordt stilgestaan bij wonderen in de natuur. Denk alleen al aan de vogels die bij het eerste licht van de morgengloren hun mooiste lied laten horen, en dat is niet voor niets. De reden dat vogels juist vroeg in de ochtend hun vogelzang laten klinken is omdat het dan voor veel vogels nog te donker is om naar voedsel te zoeken, daarnaast is het in de ochtend vaak windstil, waardoor het geluid ver kan dragen en zich mooi gelijkmatig naar alle richtingen verdeeld. Nieske vertelt ons: ‘Toen ik hierover nadacht dacht ik: God heeft de mooiste zangmomenten van de vogels voor Zichzelf gereserveerd.’ In de vroege ochtend, als de mensheid nog slaapt, zingen de vogels op hun mooist voor Hem! Hij ontvangt de primeur, ‘het beste van het beste’.  Wonderlijk om te bedenken dat er nog zoveel moois is overgebleven  uit het paradijs, ook na de zondeval. Nieske geeft ons ook een opdracht mee: ‘Neem jezelf voor om af en toe extra vroeg op te staan voor een ochtendwandeling.’ ‘Wanneer je het gezang van de vogels hoort, besef dan: ze zingen tot eer van hun Schepper!’

Tussen de overdenkingen door vinden we verhalen van vrouwen die getuigen van Gods wonderen in het leven van alledag. Ze zijn van alle leeftijden. Zo getuigt Hijltje (69) van de moeilijke dag waarop ze behoorlijk in de knoop zat vanwege het gedrag van ouders van hun pleegkinderen. Op dat moment stapte de pastoor binnen en met een bemoediging voor haar vanuit de Romeinenbrief. Verderop in het boek getuigt Lia (32) over het antwoord wat ze kreeg op een geheel onverwachte wijze toen ze voor de tweede keer moest afrijden. Lia gaf aan dat ze het had gebeden om een antwoord van God, dit kwam geheel onverwacht door de examinator. En de getuigenis van Hester (41). Haar zus, die zei dat ze atheïst geworden was, vond het geloof in Jezus terug. 

In de andere drie thema’s wordt stilgestaan bij grote en kleine wonderen in de Bijbel, in ons leven en het wonder van Jezus’ verlossing voor ons. Steeds worden de thema’s afgesloten met gespreksvragen die gebruikt kunnen worden voor persoonlijke overdenking, maar ook geschikt zijn voor gebruik in vrouwenkringen en Bijbelstudiegroepen. Deze vragen dagen ons uit om stil te staan bij ons (persoonlijke) geloof in het leven van alledag. Zou jij bidden voor een zoekgeraakte knuffel of autosleutel?’ en ‘Als jij kinderen hebt, leer je hen dan allereerst bidden voor iets, of leer je hen eerst zelf iets op te lossen?’ Hoe doe je dat zelf? Middels de gespreksvragen worden we aangemoedigd om voorbeelden te delen uit het ons eigen leven over bijvoorbeeld gebedsverhoringen. Ook gaan we een stapje dieper door na te denken over wat wij kunnen leren van bijvoorbeeld onze kinderen, wanneer het gaat om hun beeld van God en hun geloofsverwachtingen. 

God wil en kan wonderen doen op het gebed. Nieske vertelt ons: ‘Een wonder is geen wonder meer, als we er een formule op los kunnen laten’. Geen menselijke formule kan een wonder bewerkstelligen. Ja, Hij wil gebeden zijn. Hij belooft Zijn bijzondere zegen op het gebed, maar Hij is soeverein. Hij weet wat goed is en wat in Zijn plan is. Tegelijk wil Hij dat we alles vragen, in volledige afhankelijkheid van Hem. Wanneer wij in oprechtheid tot God bidden, komt Hij altijd met een reactie. Dat heeft Hij beloofd, en Hij maakt Zijn belofte waar. Soms is er verdriet en dreigen we te bezwijken, dan weer geeft Hij ons zicht op overwinning en ontvangen we diepe vreugde. Niet zelden is zijn reactie anders dan wij bedacht hadden. Wat hebben we Hem nodig. Hij wil ons geven wat we tekort komen. Zoals Jakobus het in zijn brief schrijft: ‘En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden’ (Jakobus 1:5). Als we zo biddend leven mogen we verwachtend hopen. (Ver)wonderlijk!

Beeld met dank aan Jacobien Fotografie

Voor meer informatie over dit boek kan je een kijkje nemen op: https://www.jongbloedmedia.nl/product/verwonderen/

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *