VERNIEUWD DENKEN LEIDT TOT VERANDERING

Hoe komt het dat wanneer je ergens niet aan wilt denken, je er constant wél aan denkt? Hoe komt het dat je weer terugvalt in oude gewoontes? En waarom zijn de veranderingen zo moeilijk vol te houden op de lange termijn? Dit kan iets praktisch zijn, zoals een poosje gezonder eten. De verandering volhouden blijkt soms lastig. Of kritische gedachten over mezelf, die toch steeds weer de kop op steken en wat echte verandering van denken in de weg staat.

Get out of your head
In 2020 schreef Jennie Allen, auteur en spreker uit Amerika, het boek Get out of your head. In 2023 werd deze in het Nederlands vertaald door Nienke Kruijt.Naast dit boek schreef Jennie nog meer boeken voor zowel volwassenen als kinderen. In haar boek verwijst Jennie geregeld naar haar bijbelstudies en lezingen. Dit heeft ze opgezet om vrouwen toe te rusten met op het evangelie gerichte middelen, evenementen en gemeenschap, zodat ze meer kunnen leren over wie God is en zij op hun beurt weer andere vrouwen kunnen toerusten. De titel van het boek Kom uit je hoofd sprak mij direct aan. Dit komt omdat ik periodes veel ‘in mijn hoofd’ kan zitten door rondtollende gedachten en negatieve denkpatronen. Het kan voelen als een vicieuze cirkel, dus ik was benieuwd naar hoe Jennie Allen antwoord geeft op de ondertitel: doorbreek de cirkel van negatief denken. 

Er zijn volgens Jennie drie zaken waarbij het boek je als lezer kunnen helpen. Ten eerste om de negatieve denkpatronen die je vasthouden te achterhalen. Ten tweede om de wetenschap te begrijpen waarom je gedachten je leven kunnen veranderen en ten derde om je door God gegeven kracht te herkennen en om je niet-helpende gedachten (leugens genoemd) te confronteren en te overwinnen. Volgens Jennie is het boek een Bijbelse gids om te ontdekken hoe we onze gedachten aan Jezus kunnen geven. Hoe we denken bepaalt immers hoe we leven.

Gevangennemen van gedachten
In ons denken is een patroon te herkennen. Het begint met een gedachte, die leidt tot een emotie, wat vervolgens leidt tot bepaald gedrag dat ons brengt tot bepaalde beslissingen, waaruit relaties voortkomen. Dit kan een neerwaartse spiraal zijn, die ons leven vormt. Maar, draagt de Bijbel ons op: ‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken (Rom. 12:2).’ Dit betekent dat we ons denken kunnen veranderen. Dat God ons kan helpen ons denken te veranderen. Hiervoor kan je de eerste stap zetten door een gedachte gevangen te nemen. In haar boek noemt Jennie dit een ‘mental story map’, wat ze verder toelicht. Het doel van deze opdracht is volgens de schrijfster dat je kunt zien hoe gemakkelijk je gedachten een godsbeeld vormen dat niet per se waar of onwaar is. Het fijne aan dit boek is dat de opdrachten beperkt, maar wel effectief zijn. Zo krijg ik direct inzicht in mijn gedachtenstroom en of ik er al dan niet invloed op heb. 

In haar boek geeft Jennie aan dat elke niet-kloppende gedachte (en dat kunnen er véél zijn) te herleiden is naar één van de volgende drie gedachten: ik ben hopeloos, ik ben waardeloos en ik ben ongeliefd. De gedachten die we onbewust over onszelf hebben, zijn geworteld in ons beeld van God. Zo leert Efeze ons: ‘In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van Zijn wil (Ef. 1:5, NBG51).’ Wanneer ik mij waardeloos en ongezien voel, betwijfel ik of dit waar is voor míj. 

Ik heb een keuze
Hoe we denken, is van grote invloed op hoe we leven. Het is fijn om te bedenken dat we kunnen beginnen met het gevangennemen van één gedachte. Hierdoor zal iedere gedachte die volgt ook veranderen. Maar hoe wordt een gedachte gevangengenomen? Hoe wordt de cirkel van negatief denken doorbroken? Door te onthouden dat je een keuze hebt. Niet meer en niet minder. Jennie geeft aan dat de oplossing moet draaien om God – om Zijn aanwezigheid, Zijn macht en Zijn genade. Blijf niet in het verborgene worstelen met je negatieve gedachten, maar spreek de laatste 2 procent hardop uit. Hiermee doelt de schrijfster op dat onderwerp waarover we nooit spreken met vrienden, wat we liever niet delen met onze gezinsleden. Door het uitspreken van onze duistere gedachten en worstelingen, brengen we ze in het licht. Hierdoor kunnen we ze gevangen nemen en hebben ze geen macht meer over ons. Strijd hiervoor. Want, zo stelt Jennie:  ‘Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.’ (2 Kor. 12:9).

Meer informatie over het boek vind je hier: https://www.jongbloedmedia.nl/product/kom-uit-je-hoofd/

Beeld dankzij Lily Fotografie.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *