GEHOORZAAMHEID ALS HOUDING VAN JE HART

Na het lezen van de Bijbel in chronologische volgorde, krijgt Astrid Bokhorst oog voor Gods heilplan. Ze ontdekt dat gezag, gehoorzaamheid en liefde daarin een rol spelen. Wanneer ze de opgedane inzichten met anderen deelt, stuit ze op onbegrip. In een interview met Gezinsgids vertelt ze: ‘Mensen vroegen me onder welke steen ik had gelegen of vonden dat mijn ideeën niet meer van deze tijd waren. Niet echt moedgevend dus.’

Een boek voor vrouwen die hun mannetje staan

Astrid vraagt zich af wat haar ‘kleine leventje’ en Gods voornemen van de grondlegging van de wereld met elkaar te maken hebben. Er volgt een jarenlang proces, waarbij ze de opgedane inzichten in de praktijk brengt. Hier blijft het niet bij; ook wil ze uitdelen wat ze geleerd heeft. Haar inzichten staan opgetekend in het boek Hoopvol vrouw zijn. Bijbelse gedachten over gezag, liefde en gehoorzaamheid. Hiermee hoopt ze vrouwen aan te sporen om na te denken over wat zij kunnen betekenen in Gods grotere plan en wat daarbij hun roeping is. Daarbij erkent Astrid dat gehoorzaamheid en gezag geen populaire onderwerpen zijn vandaag, dat dit weerstand op kan roepen. Toch roept de auteur haar lezeressen op om verder te kijken dan dat. ‘Maar als je – ook als vrouw- eenmaal Gods liefde en wijsheid ontdekt in Zijn verlangen voor de mensen, dan wordt het hopelijk ook jouw verlangen gevormd te worden en bruikbaar te zijn.’

Misschien is weerstand maar zachtjes uitgedrukt als je de woorden ‘gehoorzaamheid’ en ‘gezag’ leest, omdat het verdriet en pijn teweegbrengt wanneer je denkt aan situaties uit het verleden. Astrid heeft in haar boek oog voor lezeressen die pijnlijke ervaringen hebben opgedaan, met gezagsdragers die on-Bijbelse dingen deden met de Bijbel in hun hand. ‘Sinds de zondeval is het goede dat God ons heeft gegeven- als zegen- niet veilig in handen van mensen die zelf niet onderworpen leven aan Gods goede geboden.’ Gezag en gehoorzaamheid kunnen niet zonder Gods liefde. Haar hoop is dat dit boek helend zal zijn, dat het moed zal geven om je weg hoopvol te vervolgen.

‘Sinds de zondeval is het goede dat God ons heeft gegeven- als zegen- niet veilig in handen van mensen die zelf niet onderworpen leven aan Gods goede geboden.’

Misschien weet je niet goed of je God liefhebt, of hóe je Hem moet liefhebben. Vind je de woorden als ‘hoopvol vrouw zijn’ mooi klinken, maar vinden ze geen weerklank in je hart. De auteur raadt lezeressen die niet weten of er gegronde hoop is op hun persoonlijke zaligheid in gesprek te gaan met een predikant of betrouwbaar persoon. In haar boek wil ze de Bijbel gelovig na spreken; de eeuwige Bron van vreugde en wijsheid.

Volgens Astrid is gehoorzaamheid een houding van je hart. ‘Mijn verlangen is dat we gaan ontdekken dat gezag van Gods kant, Zijn grote liefde voor mensen zichtbaar maakt. En dat gehoorzaamheid van onze kant onze liefde voor Hem zichtbaar maakt.’ Hoe je dat doet? Door dit niet alleen te belijden, maar ook te laten zien in je handelen. Bij onderdanigheid gaat het niet om blinde meegaandheid, maar een geïnformeerd, doelbewust antwoord aan God. Volgens Astrid komen plannen alleen tot stand in het dagelijkse leven als iedereen weet wat er van hem wordt verwacht, welke taak en plek in te nemen is. ‘Het is dan ook niet verwonderlijk dat Gods plan niet anders is. Juist met het oog op wat de Heere wil uitwerken, is het belangrijk dat iedereen die Hem liefheeft ook de door Hem toegewezen plek inneemt.’

Meer lezen over het boek? Hier vind je meer informatie.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *