IK GA OP REIS EN NEEM MEE..

De vakantie staat voor de deur! Op deze plek zal het de komende weken rustig zijn, maar niet voor ik wat aanraders met je deel om mee te nemen op vakantie..

Wat als we gewoon zijn – Anne Marije Baars

In dit prachtig vormgegeven boek schrijft Anne Marije Baars over haar leven als moeder van drie jonge kinderen. Vlak voor haar dochtertje Kate wordt geboren, kan ze niet meer inloggen op haar Instagramaccount. Vervolgens ontstaat er ruimte en een oefening om te genieten van het alledaagse. Een ander thema dat aan bod komt, is durven ontvangen. ‘Want hoe vaker ik oefen in het vragen om hulp, hoe rijker mijn leven is, door de liefde ik krijg van mensen om mij heen. Want door het ontvangen van en hulp bieden aan, ontstaan er juist de mooiste momenten, omdat we ons verbonden voelen aan elkaar.’ Net zoals in haar eerdere boeken schrijft Baars fijngevoelig met pareltjes van zinnen: ‘Piekeren is naar beneden kijken’. Of over oefenen om anders in het leven te staan, waarbij de jonge ouders hun gezinsleven als ‘gezegend druk’ omschrijven. En de kunst van genoeg, waarbij niet ‘meer’ het uitgangspunt is, maar ‘genoeg’. Op één van de pagina’s schrijft Anne Marije dat God ons gemaakt heeft met als doel om te leven. Daar zou ik graag nog iets aan toevoegen: leven tot eer van Zijn Naam. Waarbij we Hem mogen dienen op de plek die Hij ons gegeven heeft.

Hier kan je meer informatie vinden over het boek.

‘En ik weet meer dan ooit met zekerheid: dit gewone leven hier is mijn plaats. Meer nog: het is de beste plek om te zijn.’

Loof de Heere mijn ziel. Psalmendagboek voor de morgen en de avond – C.H. Spurgeon

‘Ochtendgebeden geven je kracht zodat je overdag niet zo gemakkelijk van God afdwaalt. Ze doordringen het hart zodat het tot aan de avond een heerlijke geur verspreidt’, zo begint het dagboek van C.H. Spurgeon. Voor elke morgen en elke avond staat er een overdenking in de bundel, die gebaseerd zijn op de Psalmen. Zelf lezen we het dagboek na de avondmaaltijd, waarbij we de Psalm die aan de beurt is in zijn geheel lezen. De predikant wil de lezer met de overdenkingen bijstaan. ‘Zelfs een bloemetje kan onze gedachten op de hemel richten. Ik hoop dat als de lezer iedere morgen een stukje leest, hij daarin door de genade van de Heilige Geest een zacht stemmetje zal horen die het Woord van God tot zijn ziel zal spreken.’ Juist op vakantie zal ik dit boek aanbevelen, omdat de legere dagen ruimte bieden voor meditatie. Spurgeon schrijft over de avond: ‘De uren van de ondergaande zon zijn als rustige paadjes in de tuin van de tijd. Daar kan de mens zijn Maker vinden, Die wacht met hem te spreken, zoals de Heere God vroeger in het paradijs met Adam wandelde in de koelte van de avond.’

Hier kan je meer informatie vinden over het boek.

‘Je bent een pelgrim in de wereld, je thuis is je God. Op aarde dwaal je rond, maar in God heb je een vredige woonplaats.’

Robbedoezen. Opvoedideeën van pedagoog J. Waterink voor ouders van nu

‘Neem jezelf als opvoeder vooral niet te serieus’, zo luidt één van de adviezen van Waterink. Gerjanne van Lagen vertelde hier onlangs over in een podcast van het Nederlands Dagblad; een aanrader om onderweg naar je vakantiebestemming te luisteren. Nuchterheid bestempelt het boek ‘Robbedoezen’ ook. Aan de hand van diverse thema’s deelt Gerjanne opvoedtips die ze gevonden heeft in oude tijdschriften van Waterink. Denk aan consequent zijn, het doel van de opvoeding, straffen en belonen en begrip voor je kind. ‘Loslaten is ingewikkeld voor ouders. Het is volgens Waterink een scheppingsgegeven dat kinderen zich ontwikkelen. Opvoeden is elke dag meer loslaten.’ Als een kind van veertien zelf iets wil beslissen spreken we dus niet van eigenwijsheid, maar van wijsheid van de Schepper. En zo opent Waterink constant luikjes naar de hemel, waardoor je met andere ogen naar kinderen gaat kijken.

Hier kan je meer informatie vinden over het boek.

‘Je moet eens zien hoeveel plezier het kind heeft, wanneer het gevoel heeft dat je het vertrouwt. Dat geldt voor kinderen in alle leeftijden.’

Deuteronomium, boek van de samenleving – J. Sacks

Mijn man werd heel blij toen dit boek bij ons binnen kwam. Als theoloog verslond hij voorgaande delen van de serie van Sacks. De impressie van het boek is dus aan hem te danken. Nog even goed om te noemen: ook als niet-theoloog is de rijke inhoud goed te vatten. Dit is het slotdeel van rabbijn Jonathan Sacks’ vijfdelige standaardwerk bij de boeken van Mozes.  Hij legt in dit boek verbanden met de Tora als geheel, met filosofie, wereldgeschiedenis en met ons persoonlijk leven. Het boek is opgedeeld in 51 essays van ongeveer vier tot vijf pagina’s. Ieder essay is afzonderlijk te lezen. Uitermate geschikt voor een vakantieperiode, waarin elke dag één of twee essays gelezen kunnen worden om er in de loop van de dag nog eens over na te denken, over te praten en op te kauwen.

Ieder essay bevat actuele lessen naar aanleiding van hoofdstukken of teksten uit het Bijbelboek Deuteronomium. Graag deel ik er vast één. 

Het boek Deuteronomium begint met de woorden: “Dit zijn de woorden die Mozes tot heel Israël gesproken heeft.” Dit is een opmerkelijke openingszin. Mozes is namelijk de man die zei: “Ik ben geen man van woorden. (…) Ik spreek onduidelijk en moeizaam.” (Ex. 4:10). Jonathan Sacks laat in zijn boek op indrukwekkende wijze zien dat uitgerekend deze ‘mens van geen woorden’, aan het einde van zijn leven de meest welsprekende woordvoerder van God is in de hele geschiedenis. Juist omdat hij had gezegd “Ik ben geen man van woorden,” werd hij de man van woorden. Hij is degene wiens woorden niet zijn eigen woorden waren, maar die van God, die met Mozes’ lippen sprak.

Hier kan je meer informatie over het boek vinden.

Wie bij God in het verbond is, is volkomen veilig, mag rust vinden in Hem en kan met zekerheid de vervulling van Zijn beloften in wachten.

Masorders voor de eindstrijd – Corrie ten Boom

Soms heb je van die boeken waarbij je maar blijft onderstrepen, omdat er zoveel kostbaars in te vinden is. Zo ook met het boek van Corrie. Toen ze samen met Anne van der Bijl in Vietnam op bezoek was bij soldaten in Vietnam, proefde ze onder hen een grote behoefte aan inzicht op een betere toekomst. Dat bracht haar tot het schrijven van dit boekje. De kracht van de Heilige Geest wordt op diverse manieren op een indrukwekkende manier uitgetekend. Ook roept Corrie de lezers op om getuigenissen te delen. ‘Getuigenissen van het leven van de Heilige Geest in de gemeente van Jezus Christus zijn in deze tijd hoognodig. Daarom hebben we mannen en vrouwen nodig die vol zijn van de Geest, in wie de genadegaven werkzaam zijn. Alleen zulke mensen kunnen de wereld laten zien dat God leeft.’ Toen ik het boek las, proefde ik op elke bladzijde de heilige vreugde van de auteur. Haar geloofsvertrouwen, wanneer ze bijvoorbeeld schrijft: ‘Maar in ieder geval moeten wij onze fouten in de handen van de Heer leggen. Volkomen overgave- dan wandelen we ontspannen aan de hand van de Heiland.’

Hier kan je meer informatie vinden over het boek.

Wij kunnen nooit zo diep vallen – of Gods eeuwige armen zijn altijd nog onder ons om ons te dragen.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *