• Schrijfsels

    HOE DANKBAARHEID MIJN LEVEN VERANDERDE

    ‘Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.’ 1 Tessalonicenzen 5:18 (NBV) Deze tekst over dankbaarheid had ik al vaak voorbij zien komen. De Bijbel staat vol met teksten over dankbaarheid. Nadat het volk Israël door de Rode Zee was getrokken, prezen ze God. In de Psalmen wordt God geloofd voor wat Hij voor Zijn volk heeft gedaan. In de tekst hierboven roept Paulus ons op om dankbaar te zijn, maar eigenlijk was ik daar zelf nooit zo bewust mee bezig.