• LEVEN MET DE HEILIGE GEEST; WIL IK DAT?

  Wanneer heb je voor het laatst Gods hand ervaren? Wanneer heb je om Zijn leiding gebeden en je écht overgegeven aan Zijn plan? Francis Chan laat ons kritisch naar onszelf kijken. De Heilige Geest is in het Oude en Nieuwe Testament onmisbaar. Maar waarom negeren we zo vaak Zijn werking en een intieme omgang met Hem? ‘Er zit een grote kloof tussen wat we in de Bijbel lezen over de Heilige Geest en hoe de meeste gelovigen en kerken vandaag de dag functioneren. (…) En misschien draait het in diepste wezen feitelijk om onze terughoudendheid om onszelf aan God over te geven.’ 

 • GEHOORZAAMHEID ALS HOUDING VAN JE HART

  Na het lezen van de Bijbel in chronologische volgorde, krijgt Astrid Bokhorst oog voor Gods heilplan. Ze ontdekt dat gezag, gehoorzaamheid en liefde daarin een rol spelen. Wanneer ze de opgedane inzichten met anderen deelt, stuit ze op onbegrip. In een interview met Gezinsgids vertelt ze: ‘Mensen vroegen me onder welke steen ik had gelegen of vonden dat mijn ideeën niet meer van deze tijd waren. Niet echt moedgevend dus.’

 • grayscale photo of footprints on sand

  BLIJF KIJKEN NAAR DE VOORLOPER 

  Hoe leef je je leven als christen? Waar leef je voor? En hoe ga je dat bereiken? Het zijn vragen die iedere christen zich stelt. Het leven naar Gods Woord, hoe kun je dat vormgeven? De Bijbel vergelijkt het leven van een christen met het lopen van een loopbaan (zie Hebreeën 12). Martine Jonker werkte dit uit in haar boek ‘De wedloop’. 

 • woman standing in front of a trailer converted to a house on wheels

  EEN COMPLEXE WERELD DIE DOOR EENVOUD WORDT TOEGEDEKT

  De grote vraag van het boek ‘Een simpel leven’ is niet hoe je een eenvoudig leven kunt leiden, maar vooral waarom daar zoveel vraag naar is en wat het kan brengen. Zo leven klinkt simpel, maar de ondertitel geeft al aan dat dit verlangen complexer is dan we denken. ‘Om de een of andere reden voelt het alsof er achter die sobere kamer meer schuilgaat, een wereld van stress, onverwerkte emoties en verdriet. Een complexe wereld die door eenvoud wordt toegedekt.’

 • white rose

  ‘VERDRIET IS EEN DING MET STEKELS’

  Een chemotherapie van tien sessies, elke veertien dagen. In zijn boek Vertroostingen beschrijft Belgische psychiater-psychotherapeut Dirk de Wachter de ‘tristesse’ van die dagen, die hem bijgebleven is. Waarin zoeken we onze behoefte aan troost?

 • MOEILIJKHEDEN IN HET LEVEN ALS COMPOST OM TE GROEIEN 

  Wanneer psychosociaal therapeut Annemieke Jansen (34) met cliënten spreekt, probeert ze de ander stil te laten staan bij wat er leeft. ‘Niet ik los het probleem op, maar door de inzichtgevende gesprekken leert de ander dit zelf te doen’ De Apeldoornse droomde al van een eigen praktijk toen ze puber was. In het gezin waar ze opgroeide, werd er niet geleerd om te praten over gevoelens. Omdat ze het belang van openheid over gevoelens zo sterk ervaart, gunt ze het een ander om dit juist wel te leren. 

 • AAN HET AVONDMAAL GAAN ALS OPDRACHT

  ,,Mijn ouders gaan ook niet aan.’’ Toen een vriendinnetje op de basisschool dit tegen Corry Cromwijk (1997) zei, haalde ze opgelucht adem. Ze begreep als kind helemaal niets van het sacrament. Destijds vond ze de diensten vooral interessant, want er gebeurde van alles. Mensen liepen rond, aten en dronken. Wat het sacrament inhield ontdekte ze later, toen ze samen met haar man Gerben belijdeniscatechisatie volgde. Toen dit thema besproken werd, werden er ook gemeenteleden uitgenodigd die aangingen. ,,Nadat ik meer kennis kreeg over het Heilig Avondmaal, zag ik er naar uit om aan te gaan. Als je nog geen kerkelijk recht hebt om deel te nemen, kan je ook in…

 • ONS HART IS WIE WE ZIJN

  Als iemand je zou vragen om een dierbaar persoon te omschrijven, kom je vast een heel eind. ‘Blauwe ogen, blond haar, goedlachs en…’ Helemaal als je verliefd bent, zou je er wel uren over kunnen praten. Wat als de ander je vraagt om het hart van een dierbare te beschrijven? Hoever zou je dan komen? Het hart raakt aan wie degene werkelijk is. Onveranderlijk Zo is het ook met Christus, schrijft Dane Ortlund. We kunnen kennis hebben over Zijn menswording bijvoorbeeld. Of de wonderen die Hij deed. Maar wie is Hij? Zijn hart kennen, dat gaat veel dieper. We hoeven niet te raden, want Jezus heeft Zelf één keer gezegd…

 • STAMELEN VAN GODS GROOTHEID

  Haar ogen glanzen. Als we het avondgebed gebaren, maar ook als we in een wachtkamer zitten. Als ze een paar woorden meezingt met een Psalm, maar ook als er een beker omvalt. Ze hoeft de wereld niet helemaal te begrijpen om te stralen. Ze kijkt met de ogen van een kind, ook al zijn haar haren grijs.

 • GELUKKIG WIE OP GOD VERTROUWT!

   Toen mij werd gevraagd om maandelijks een column voor Fleurrijk te schrijven, ging er als eerste door mijn hoofd: ‘’Help, ik kan dit niet’’. Herkenbaar? Dat je voor een uitdaging staat en denkt dat je het nooit gaat kunnen , of dat je gewoon echt even niet ziet hoe je het moet doen?